Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser

Centrets centrale opgave er at styrke og støtte fakultetets institutter i den pædagogisk-didaktiske udvikling af uddannelserne med henblik på at sikre kvalitet og fremdrift, samt ikke mindst kompetenceudvikling af underviserne.

 

Vi udbyder en række kurser og workshops henvendt til både nye og erfarne undervisere på Arts med fokus på Universitetsdidaktik, Blackboard og Educational IT. Vi udbyder desuden en række obligatoriske og frivillige kurser til PhD-studerende på Arts med fokus på universitetsundervisning og akademisk fremstilling. Du finder informationer og tilmelding til de udbudte kurser herunder:

Universitetsdidaktik

Adjunktkursus - Universitetspædagogik for adjunkter og post.docs på Aarhus Universitet

Kursus i universitetspædagogik for adjunkter og post.docs (adjunktpædagogikum) udbydes to gange om året. Kurset er obligatorisk på AU og en forudsætning for lektoransættelse. Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen af undervisningen gennem øget viden, flere færdigheder, mere refleksion, flere bevidste valg og mere videndeling. Kurset er tilrettelagt således, at kursusaktiviteterne i et vist omfang direkte kan støtte den undervisning, som kursisterne er involveret i gennem bl.a. støtte til planlægning, til implementering af og eksperimenter med undervisningsformer, produktion af (elektronisk) undervisningsmateriale mv. Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) har gennem en årrække forestået adjunktuddannelsen i universitetspædagogik ved Aarhus Universitet. Læs mere om adjunktpædagogikum og tilmeld dig på hjemmesiden for Universitetspædagogisk Netværk.

Basismodul i universitetspædagogik: Introduction to Teaching and Learning (InTeL)

Modulet Introduction to Teaching and Learning (InTeL) henvender sig primært til undervisere, som ikke tidligere har deltaget i pædagogiske kurser. Modulet er tilrettelagt som fleksibel, online undervisning estimeret til syv timers varighed fordelt over én uge bestående af en blanding af tekst, video og aktiviteter. Ved gennemførelse af modulet har kursisten udviklet en konkret undervisningsplan for egen undervisning, som kan anvendes til at forbedre egen praksis. Der gives feedback på undervisningsplanen såvel som de øvrige aktiviteter. Ved tilfredsstillende gennemførelse af modulet udstedes et diplom. Læs mere om InTeL og tilmeld dig her.

Ph.d.-vejledning - Doctoral Supervision

Obligatory course for doctoral supervisors at the Faculty of Arts, Aarhus University. The course runs each semester in Aarhus. The course is obligatory for new doctoral supervisors, and optional for experienced supervisors.

PhD-vejledning - Doctoral Supervison 

Pædagogisk grundkursus for instruktorer på Arts

Pædagogisk grundkursus for instruktorer på Arts
Kurset er henvendt til instruktorer, hvis ansættelse er under Arts, Aarhus Universitet. Kurset består af 7 studieaktivitetstimer fordelt på 3 kursusgange, samt online-aktiviteter, 2 timer. Kursusbevis tilsendes efter sidste kursusgang på baggrund at tilstrækkelig deltagelse.

Blackboard og Educational IT

Blackboard Basis

Et basiskursus i de grundlæggende funktioner for undervisere og administrative medarbejdere på Arts, Aarhus Universitet. Kurset har til formål at skabe overblik over læringssystemet Blackboard og at introducere til udvalgte funktioner.

Læs mere og tilmeld dig.

Aktiviteter i undervisningen med redskabet Mentimeter

Aarhus Universitet har indkøbt redskabet Mentimeter. Med redskabet kan studerende stille spørgsmål, besvare spørgsmål og deltage i forskellige former for aktiviteter og afstemninger i undervisningen via egen computer eller smartphone. Eksempler fra undervisningen på Arts præsenteres til inspiration. 

Læs mere og tilmeld dig.

Peer feedback-aktiviteter med redskabet Peergrade

Aarhus Universitet har indkøbt redskabet Peergrade. Dette redskab kan anvendes via kurserne i Blackboard.

Med redskabet kan studerende aflevere eksempelvis tekster eller videoklip og efterfølgende modtage peer feedback fra medstuderende. Eksempler fra undervisningen på Arts præsenteres til inspiration.

Læs mere og tilmeld dig.

University Teaching for PhD students

Introduction to PhD Supervision for PhD Students at Arts

Introduction to University Teaching (IUT) for PhD Students

PhD Courses

Conference Presentations: Preparation and Delivery

Introduction to Research Writing in English

Litteratursøgning og referencehåndtering

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Tøv ikke med at kontakte os for et samarbejde om Undervisningsudvikling, Uddannelsesudvikling, Educational IT eller Blackboard.

Er du ikke tilknyttet Arts, Aarhus Universitet, vil vi stadig samarbejde med dig. Læs mere om eksterne samarbejder.