Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Litteratursøgning og referencehåndtering for PhD studerende på Arts, Aarhus Universitet

Formål

Med udgangspunkt i the literature reviews rolle i afhandlingen, vil dette kursus præsentere deltagerne for forskellige søgestrategier for referencehåndteringsværktøjer, og for metoder for forskningsovervågning.
I en vekselvirkning mellem oplæg og workshops, vil deltagerne få et overblik over både generelle og fagspecifikke databaser, opslagsværker og fuldtekstressourcer, som biblioteket stiller til rådighed for AUS forskere. 

Krav

For at opnå kursusbevis kræves aktiv deltagelse på begge undervisningsgange (eller tilsvarende), og udførelse af hjemmearbejde mellem de to undervisningsgange. Med kursusbevis følger ½ ECTS-point.

Læringsmål

Kurset vil sætte den studerende i stand til at

 • Forstå sammenhæng mellem akademisk litteratursøgning og skriveprocessen
 • Benytte forskellige søgestrategier og søgeteknikker i den videnskabelige informations- og litteratursøgning
 • Være i stand til at udnytte metoder og systemer for forskningsovervågning og referencehåndtering. 

Indhold

Kurset vil indeholde følgende element

 • Akademiske databaser, opslagsværker og fuldtekstressourcer for Arts
 • Overblik over bibliotekets faciliteter og services
 • Øvelser i søgestrategi og søgeteknik
 • The role of the literature review in the dissertation
 • Redskaber og programmer for overvågning af ny forskning
 • Referencehåndtering og referencehåndteringsværktøjer 

Deltagerne vil blive bedt om at:

 • Oprette en profil ved forskellige værter og programmer for overvågning og referencehåndtering
 • Arbejde med litteratursøgning på eget projekt imellem de to undervisningsgange, og dokumentere søgninger og resultater

Mere information