Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Didaktisk udvikling af undervisning på Arts

CUDiM udvikler kvalitetsundervisning i tæt samarbejde med fagmiljøerne på Arts, Aarhus Universitet. Vi udvikler konkrete tiltag i undervisningen og hele forløb i tæt samarbejde med især undervisere og afdelingsledere.

    

Vi indgår i samarbejdsprojekter med undervisere på i fagmiljøerne på Arts, Aarhus Universitet, om konkrete undervisningssituationer og aktiviteter i og uden for undervisningslokalet. Her bidrager vi med forskningsbaseret viden om undervisningens didaktiske problemstillinger, og vi rådgiver underviseren i arbejdet med at udvikle nye aktiviteter og lignende, som inkorporeres i den faglige undervisning - alt med intentionen om at skabe de bedste læringssituationer for de studerende.

De studerendes kompetencer udvikles i mødet mellem undervisning og deres egen studieindsats. Derfor må der også være fokus både på undervisningskvalitet og på de studerendes selvstændige studiearbejde i form af rammesatte studieaktiviteter.

Vi udvikler undervisningen på Arts inden for bl.a. kollaborative undervisningsformer, selv- og peer-evaluering og problemorienteret undervisning.

 

Eksempler på undervisningsudvikling:

 • Rammesatte studieaktiviteter:
  At højne de studerendes læringsudbytte gennem øget studieintensitet, både in class og out of class. Her handler udviklingsarbejdet om de studerendes forberedelse og den rigtige rammesætning af de aktiviteter, der ligger uden for den traditionelle undervisning.

 • Forelæsning og aktiverende undervisning:
  At benytte forskellige formater i undervisningen til at engagere de studerende i meningsfulde læreprocesser. Her udvikler undervisere og udviklere også for at skabe rum til mere fordybelse og nå de højere taksonomiske niveauer i undervisningen.

 • Studiekompetencer:
  At integrere og arbejde aktivt med de studerendes kompetencer til at tilegne sig og arbejde med fagligheden. Her benytter vi en kombination af co-teaching, sparring og ressourcer med underviserne og sætter fokus på læringsudbyttet og de studerendes fremtidige beskæftigelse.

Udvikling i dialog med underviserne

CUDiM ønsker at være i tæt dialog med den enkelte underviser og matcher den konkrete problemstilling med en kompetent undervisningsudvikler. Vi understøtter udviklingsarbejdet med konkrete tiltag, løbende sparring og udformning af fx guidelines og strukturer til praktiske processer med og uden digitale medier.

De didaktiske problemstillinger fra de faglige miljøer, kan opstå af egne ideer og ambitioner for kvalitetsundervisning, eller være drevet af uddannelsespolitiske fokuspunkter - fx Educational-it satsningen, projektorienteret arbejde og fastholdelse bl.a. i forbindelse med studiestart. På baggrund af disse problemstillinger kan den enkelte underviser eller faggruppe tage initiativ til kontakt til CUDiM’s udviklere og forskere.

Vi formidler og vidensdeler om god undervisningsudvikling via bl.a. adjunktpædagogikum, i forskningspublikationer og på den åbne ressource AU Educate. 

     

CUDiM tilbyder forskellige samarbejdsformater:

 • Kurser om universitetspædagogik:
  Se vores kursusoverblik.
 • Udviklingsprojekter rettet mod hele kurser:
  Løbende sparring over et semester med fokus på pædagogiske problemstillinger, redesign eller nye tiltag i undervisningen
 • Mentorordninger:
  Få sparring med fagpersoner om kvalitet i uddannelsen eller om vejledningen. Se de tilknyttede mentorer i ordningen.  
 • Oplæg og diskussioner i fagmiljøet:
  Besøg eller deltagelse til en pædagogisk dag eller afdelingsmøde, hvor vi bidrager med inspirationsoplæg eller diskuterer konkrete problemstillinger med udgangspunkt i fagets eller undervisernes behov. Kontakt for nærmere information.
 • Individuel sparring og rådgivning:
  Er du underviser på Arts, og har du en undervisningsmæssig udfordring, som du ønsker at gå i dybden med, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi i tæt samarbejde med dig analysere problemstillingen og udvikle forskellige bud på didaktiske muligheder. Kontakt for nærmere information