Nyt projekt skal undersøge teknologier i universitetsundervisningen

Et tværfagligt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan nye teknologier som fx interaktive borde og robotter kan anvendes i undervisningen på Arts.

17.12.2015 | Anders Hjortskov Larsen

Hvordan kan nye teknologier meningsfuldt og effektivt integreres i en uddannelsesmæssig sammenhæng? Et nyt tværfagligt forskningsprojekt sætter fokus på, hvordan både velkendte teknologier som bærbare computere og tablets, men også nyere teknologier som interaktive borde, robotter og programmérbare teknologier som littleBits og Arduino kan anvendes i undervisningen.

Teknologierne vil blive integreret i den igangværende undervisning i forskellige fag på Arts for at se på, hvordan de forskellige værktøjer påvirker den måde, de studerende interagerer, kommunikerer og lærer på. 

Teknologier skal kombineres og skabes til læringsrummet

Ideen med projektet, der har titlen “Innovative and Emerging Technologies in Education”, er at undersøge, hvordan de enkelte teknologier kan kombineres eller udvide undervisningsrummet for at understøtte de studerendes læring i forskellige faglige miljøer. Derudover vil projektet undersøge potentialet for at udvikle nye teknologier til den kontekst, som læring er.

Projektleder Pantelis Papadopoulos, adjunkt ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, peger på, at tværfagligheden mellem det pædagogisk-didaktiske og det teknologiske felt er bærende for projektet.

”Selvom den bærbare computer stadig er den mest anvendte teknologi i undervisningen, kan den også være begrænsende i forhold til at få studerende til at samarbejde. Derimod inviterer mere håndgribelige effekter som kort eller terninger de studerende til et fælles rum for kollaboration,” siger Pantelis Papadopoulos.

”Teknologier i undervisningen rummer begge dimensioner – både samarbejdet og diskussionen rundt om bordet og det digitale lag. Det er vigtigt i dette projekt, at teknologierne er håndgribelige, programmérbare eller fuldstændig open source, så man kan invitere brugerne ind og udvide funktionaliteten af dem,” siger han.

Projektet har modtaget bevilling fra AUFF

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, der huser det nyopstartede projekt, har modtaget en bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) på ca. 2 mio. kroner til bl.a. at kunne ansætte en postdoc, der skal arbejde med det teknologisk-didaktiske felt.

Den nye post.doc. skal indgå i arbejdet med at undersøge effekter og potentialer for nye teknologier i eksisterende undervisningsmiljøer, men samtidig være med til at designe og udvikle nye værktøjer og sammensætninger af værktøjer til brug i undervisningen.

Formålet med projektet er desuden ifølge Pantelis Papadopoulos at skabe en bæredygtig forskningsgruppe omkring projektet, hvor også studerende kan deltage via praktik og specialeskrivning. Han ser også mulige synergier med centerets øvrige forskning på området, hvor der bl.a. er mulighed for at trække på centrets internationale netværk til forskningssamarbejder.

Kontakt

 Pantelis Papadopoulos
 Adjunkt
 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
 Aarhus Universitet

 E-mail: pmpapad@tdm.au.dk 
 Mobiltlf.: 30587348

 

 

Se stillingsopslag: “Postdoc within technology and education” 

Medarbejdere - TDM