Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blogging i undervisningen

Blogging med platformen pages

Få mulighed for faglig formidling på blogs, der sikrer brugervenlighed og tilgængelighed i forbindelse med undervisningssituationer, forskning eller lignende.

Workshoppene foregår med udgangspunkt i blogging-platformen Pages. Platformen understøtter brugen af Wordpress-blogs, hvor undervisere, grupper af studerende eller hele hold har mulighed for at formidle pointer og erfaringer fra undervisningen.

Pages er en blogging-platform der giver studerende, undervisere og andre interesserede mulighed for at oprette blogs til brug i undervisningen. Pages understøtter også muligheden for dialog, oprettelse af personlige profiler og grupper til diskussion.

Pages er et tilbud til studerende og undervisere om at kommunikere, samarbejde og dele viden – også på tværs af kurser og uddannelser. Pages forsøger at lægge op til en åben kommunikation, som andre kan følge – både inden for og uden for siden.

EdTech Lab står for vedligeholdelsen og udviklingen af Pages. Projektet er finansieret af it-vest og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, og har været i gang siden 2012. Pages har fungeret som det primære kommunikationsværktøj for enkelte kurser på Informationsvidenskab, Digitalt Design, Masterfag på it-vest samt kandidatuddannelsen It-didaktisk design.

Blogs og faglig formidling

Arbejd med faglig formidling og feedback i et online-miljø

Få indsigt i metoder og værktøjer til at facilitere faglig formidling og strukturere de studerendes selvstændige arbejde i undervisningen via blogs. Det giver mulighed for feedback mellem de studerende og øger bevidstheden om den faglige formidlingssituation.

Du får værktøjer og metoder til at facilitere de studerendes formidling af et fagligt indhold til en bred målgruppe. Den faglige formidling tager afsæt i undervisningen, og de studerende får mulighed for at øve skriftlige formidlingskompetencer, fokusere på læseren og give feedback på hinandens arbejde.

EdTech Lab arrangerer workshops, der giver værktøjer til organisering af bloggens indhold samt tilrettelæggelse af forløb med online formidling. På denne måde får du som underviser bedre mulighed for at overskue og strukturere skriftlige opgaver og afleveringer i løbet af semestret.

Workshoppen retter fokus mod de studerendes skriftlige studieaktiviteter og giver underviseren muligheder for at lade de studerende producere og kommentere på fagligt indhold, som er synligt for andre studerende. Denne formidlingsform kan styrke de studerendes bevidsthed om faglig formidling og vidensdeling.