Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Educational IT

Vi udvikler, samarbejder og underviser

med it-strategien i fokus

Educational IT er en væsentlig del af it-strategien på Arts. EdTech Lab udbyder kurser og workshops for undervisere og er ansvarlig for implementering af learning management systemet Blackboard. I øjeblikket afvikles en række pilotprojekter indenfor feltet.

Udover arbejdet med learning management systemet Blackboard udvikler vi nye formater for it-understøttet læring og formidling af fagligt stof, der styrker online aktiviteter. En styrkelse af online aktiviteter kan samtidig medvirke til at udnytte den fysiske tilstedeværelse til yderligere dialog, diskussion og vejledning.

Arts fokuserer med Educational IT på at øge studenteraktiviteter ved at udnytte teknologiens potentialer til at styrke studerendes vidensdeling, samarbejde og produktion samt kommunikationen med hinanden og underviserne. Arts ser anvendelsen af digitale medier som centralt i denne udvikling.

Vi gør brug af nye medieformer og ny teknologi i undervisningen, der er tilpasset hverdagens medievirkelighed og som samtidigt tiltrækker studerende.