Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skriveprocesser og peer-feedback

Styrk de studerendes

akademiske skriftlighed

med online peer-feedback

Få de studerende tidligere i gang med skriftligt arbejde og find værktøjer til at udstrække og synliggøre den akademiske skriveproces, som kan øge de studerendes bevidsthed om skrivning og styrke dem som akademiske skribenter.

Kriterierne for skriftlige opgaver tydeliggøres for de studerende. Samtidig kan de studerende bruge hinanden til peer-feedback og i en fælles skriveproces.

De tematiske workshops giver underviseren mulighed for at facilitere og organisere feedbackprocesser med de studerende. I løbet af workshoppen bliver undervisere og instruktorer præsenteret for forskellige metoder og værktøjer som fx Google Drive.

I forbindelse med peer-feedback udveksler de studerende tekster med hinanden i grupper og giver feedback på dem. De kan også løbende kommentere og skrive i fælles tekster.

Metoden kan inddrages helt fra begyndelsen af et undervisningsforløb, hvor de studerende fx deler løse tanker og udkast til problemformuleringer, og frem mod opgaveaflevering, hvor de kan udveksle mere færdige udkast.