Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Video i undervisningen

Video kan bruges til at supplere pointerne fra undervisningen og til formidling af de studerendes arbejde. Anvend video som visuelt formidlingsredskab, der kan understøttes af specifikke faglige modeller, pointer og forståelser af pensum.

Når du bruger video i din undervisning, bliver det faglige indhold formidlet på en ny måde, der kan understøtte den enkelte studerendes læring i forbindelse med forberedelsen til den fysiske undervisning. Video giver mulighed for, at de studerende kan tilgå det faglige indhold på et valgfrit tidspunkt, blive præsenteret for pointerne på en alternativ måde og møde mere forberedte op til undervisning og eksamen.

Når de studerende selv producerer video, træner de deres mundtlige og skriftlige studiekompetencer gennem den visuelle formidling af deres arbejde. Den studerendes opgave kan fx være produktion af en 3 minutter lang video med udgangspunkt i en faglig problematik, pointe, redegørelse, model eller argument. Videoproduktionen kan således udgøre et supplement til almindelige studenteroplæg.

EdTech Lab vejleder dig gerne i brugen af video i din undervisning - uanset om du ikke har prøvet det før eller har arbejdet med video før. Vi kan hjælpe med teknisk og faglig vejledning i hele processen, ligesom vi kan hjælpe med at indtænke video i en didaktisk ramme.

Hvis du vil vide mere om video i din undervisning, kan du kontakte Karen Louise Møller.

Eksempler på videoer produceret på Aarhus Universitet

Anders Hjortskov Larsen anvender video i forbindelse med powerpoint. Her første video om Medium Theory: Definition.

Videoproduktion om Movember produceret af den studerende Pernille fra kurset Globale Kulturer og Medier, Arts, Aarhus Universitet.

Klaus Thestrup og Sarah Robinson introducerer til webinaret: Online i åbne laboratorier. Blev streamet live den 3. dec. 2015