Centeret har en interdisciplinær profil baseret på didaktiske, læringsmæssige og undervisningsteknologiske fagområder.

En betydelig del af centerets forskning er kendetegnet ved en tæt kobling mellem teori og praksis. Det betyder, at den del af centerets forskning, som er grundforskning, udspringer af det praksisnære.

Forskningsarrangementer

man 12 jun
14:00-16:00 | Centre for Teaching Development and Digital Media, Building 5620/136, Aarhus University
Seminar: Digital Backgrounds, Active Foregrounds: Teaching Large Classes in Late Modernity
Speaker: Associate Professor Martin Forsey, Anthropology & Sociology, The University of Western Australia, (Director of Studies for the BA)