Forskningsprojekter

Aktuelle forskningsprojekter i fokus

DiDaK - Digital Dannelse og Kompetenceudvikling

Projektet er igangsat af Styrelsen for It og Læring (STIL) som et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning. Projektets fokus er at opbygge og indsamle viden og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt.

Designing for agency and entrepreneurship through opening up education

The project will explore how to support and nurture learner agency and entrepreneurship through open educational formats.

Educational Design & Technology

The “Educational Design & Technology” project takes up the challenge of thinking forward about new learning experiences that align well with the classroom of the future.

Gymnasiepædagogisk forskningsenhed

Enheden arbejder i tæt tilknytning til praksis og anlægger et bredt pædagogisk og didaktisk perspektiv på de udfordringer, der viser sig i ungdomsuddannelserne ud fra både et lærer- og elevperspektiv.

KLEO - Klasseledelse og erfaringsopsamling

Projektet skal udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, og sætte fokus på brug og spredning af QTI samt ledelsesmæssig forankring af skoleudviklingsprojekter på ungdomsuddannelser.

 

Designing Institutions for Open Education in Society

This project focuses on the role and purpose of educational institutions in the 21st Century. By focusing on educational institutions we explore, examine and identify educational designs to open up education in society. 

Entrepreneurship Education in Arts

Entrepreneurship Education in the Faculty of Arts focuses on the different ways that entrepreneurship learning is fostered and supported through teaching in the Faculty of Arts. It will look at the ways teaching connects students with society and societal issues. In addition it will focus on how students develop an entrepreneurial mindset and competences. 

 

INNOENTRE: Framework for Innovation and Entrepreneurship Support in Open Higher Education

Creating entrepreneurial mindsets is a major need, but little is known about how to effectively integrate it into school curricula or not adequately taught beyond compulsory schooling.

Relationskompetence og klasseledelse

Formålet med projektet er at udvikle nye pædagogiske redskaber inden for klasseledelse og relationskompetence også med bidrag og afprøvning af den Nederlandske forskning inden for elev-lærerrelation (QTI spørgeskema).

Aktuelle ph.d.-projekter

Selvreguleret læring i det personlige læringsmiljø

Projektet fokuserer på studerendes anvendelse af digitale medier som en del af deres personlige læringsmiljø, og hvordan de gennem selvregulering kan tage kontrol over egen læring.

Student voice as catalysts for rethinking and enhance teaching in high school

This PhD project explores the importance of Student voice in creating a motivating and engaging learning environment and thus contributes to the development of teacher competencies in relation to classroom management.

 

Experiencing Higher Education: Exploring the Dark Side of Being a Student

The aim of the PhD project is to explore the ways in which students in higher education do not meet the characteristics of the ideal student, focusing on experiences such as disengagement, misunderstanding, resignation, indifference or boredom.