Forskningsprojekter

Aktuelle forskningsprojekter i fokus

ASSiST - Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

Forskningsprojektet har til formål at gøre den lille skole større, ved blandt andet at mindre skoler i yderområder fleksibelt kan inddrage undervisere med linjefag samt at åbne skolen op for et globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning.

DiDaK - Digital Dannelse og Kompetenceudvikling

Projektet er igangsat af Styrelsen for It og Læring (STIL) som et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning. Projektets fokus er at opbygge og indsamle viden og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt.

INNOENTRE: Framework for Innovation and Entrepreneurship Support in Open Higher Education

Creating entrepreneurial mindsets is a major need, but little is known about how to effectively integrate it into school curricula or not adequately taught beyond compulsory schooling.

EMBED

The EMBED project aims at offering higher education institutions expertise and guidance by developing a conceptual framework and a European maturity model on blended education.

KLEO - Klasseledelse og erfaringsopsamling

Projektet skal udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, og sætte fokus på brug og spredning af QTI samt ledelsesmæssig forankring af skoleudviklingsprojekter på ungdomsuddannelser.

 

 

Relationskompetence og klasseledelse

Formålet med projektet er at udvikle nye pædagogiske redskaber inden for klasseledelse og relationskompetence også med bidrag og afprøvning af den Nederlandske forskning inden for elev-lærerrelation (QTI spørgeskema).

Aktuelle ph.d.-projekter

Selvreguleret læring i det personlige læringsmiljø

Projektet fokuserer på studerendes anvendelse af digitale medier som en del af deres personlige læringsmiljø, og hvordan de gennem selvregulering kan tage kontrol over egen læring.

Student voice as catalysts for rethinking and enhance teaching in high school

This PhD project explores the importance of Student voice in creating a motivating and engaging learning environment and thus contributes to the development of teacher competencies in relation to classroom management.

Experiencing Higher Education: Exploring the Dark Side of Being a Student

The aim of the PhD project is to explore the ways in which students in higher education do not meet the characteristics of the ideal student, focusing on experiences such as disengagement, misunderstanding, resignation, indifference or boredom.

Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets læreplaner

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan karrierelæring og karrieretilpasning kommer til udtryk på tværs at det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau.