Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Forskningsprojekter i fokus

FPL - Faglig Pædagogisk Ledelse

Et pædagogisk ledelsesudviklingsprojekt der er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og har fokus på udviklingen af den pædagogiske praksis på landets gymnasieskoler.

ASSiST - Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

Forskningsprojektet har til formål at gøre den lille skole større, ved blandt andet at mindre skoler i yderområder fleksibelt kan inddrage undervisere med linjefag samt at åbne skolen op for et globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning.

DiDaK - Digital Dannelse og Kompetenceudvikling

Projektet er igangsat af Styrelsen for It og Læring (STIL) som et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning. Projektets fokus er at opbygge og indsamle viden og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt.

Innovative and Emerging Technologies in Education (I&ETE)

The aim of the project is to explore the ways in which the different learning affordances offered by innovative and emerging technologies can be meaningfully and efficiently integrated into an educational context. The range of technologies in focus spans from laptops and tablets to multi-user surface tabletops, robots, littleBits, Arduino, ozobots, etc.

Social Entrepreneurship Empowering Development in pre-Schools

The project Social Entrepreneurship Empowering Development in Preschools (SEEDS) addresses the need to provide European preschools with innovative teaching methods and tools. The project will develop a European preschool pedagogy towards an entrepreneurial mindset that combines digital media use. 

Integrating Conversational Agents and Learning Analytics in MOOCs (colMOOC)

The project aims to enhance the MOOCs experience by integrating 1) collaborative settings based on Conversational Agents, screening methods based on Learning Analytics, and reinforce European leadership by forming recommendations and policy guidelines.

EMBED

The EMBED project aims at offering higher education institutions expertise and guidance by developing a conceptual framework and a European maturity model on blended education.

KLEO - Klasseledelse og erfaringsopsamling

Projektet skal udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, og sætte fokus på brug og spredning af QTI samt ledelsesmæssig forankring af skoleudviklingsprojekter på ungdomsuddannelser.

Play and Learn DigiMedia:
Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media

The aim of the project is to enhance the use of digital learning materials and digital media in adult education, develop the digital competencies of the educators and teachers by offering online training courses and provide the teachers with tools and concrete help.

Aktuelle ph.d.-projekter

A Culture of Dialogue: Fostering dialogic literacy through educational design in a Danish upper secondary school

This PhD project focuses on the dialogue that takes place in one class at a Danish technical upper secondary school (Danish: Teknisk gymnasium). The objective of the project is to better understand and foster dialogic literacy as a key competence for learning, knowledge building and constructive participation in a democratic society.

 

Selvreguleret læring i det personlige læringsmiljø

Projektet fokuserer på studerendes anvendelse af digitale medier som en del af deres personlige læringsmiljø, og hvordan de gennem selvregulering kan tage kontrol over egen læring.

Student voice as catalysts for rethinking and enhance teaching in high school

This PhD project explores the importance of Student voice in creating a motivating and engaging learning environment and thus contributes to the development of teacher competencies in relation to classroom management.

Experiencing Higher Education: Exploring the Dark Side of Being a Student

The aim of the PhD project is to explore the ways in which students in higher education do not meet the characteristics of the ideal student, focusing on experiences such as disengagement, misunderstanding, resignation, indifference or boredom.

Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets læreplaner

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan karrierelæring og karrieretilpasning kommer til udtryk på tværs at det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau.