Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Afsluttede forskningsprojekter

Designing for agency and entrepreneurship through opening up education

The project will explore how to support and nurture learner agency and entrepreneurship through open educational formats.

Educational Design & Technology

The “Educational Design & Technology” project takes up the challenge of thinking forward about new learning experiences that align well with the classroom of the future.

HOME: Higher education Online: MOOCs the European way

The overall aim of the project is to develop and strengthen an open network for European cooperation on open education, in general, and MOOCs, in particular. (2016)

Relationskompetence og klasseledelse

Formålet med projektet er at udvikle nye pædagogiske redskaber inden for klasseledelse og relationskompetence også med bidrag og afprøvning af den Nederlandske forskning inden for elev-lærerrelation (QTI spørgeskema).

Writing and the question of transfer

International undersøgelse af, hvordan skrivning på fremmedsprog influerer på diskussionen om transfer (2011-2013).Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen

Rapport om tre skoleprojekter, der alle handler om formativ evaluering, men med forskellige fokuspunkter. Projekterne har involveret et varierende antal af klasser og lærere. (2014)

Elevfeedback og læring

Rapporten tager udgangspunkt i og bærer undertitlen "To udviklingsprojekter om formativ evaluering på Fredericia Gymnasium". Det første projekt kører videre fra tidligere forløb, hvor det indgik i UVM-projektet "Styrket Formativ Evaluering og Udvikling af Evalueringskulturen". (2014)

Designing Institutions for Open Education in Society

This project focuses on the role and purpose of educational institutions in the 21st Century. By focusing on educational institutions we explore, examine and identify educational designs to open up education in society. 

Entrepreneurship Education in Arts

Entrepreneurship Education in the Faculty of Arts focuses on the different ways that entrepreneurship learning is fostered and supported through teaching in the Faculty of Arts. It will look at the ways teaching connects students with society and societal issues. In addition it will focus on how students develop an entrepreneurial mindset and competences. 

 

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen

Dette projekt har med sit didaktiske udgangspunkt fokus på, hvordan begrebet innovative kompetencer kan forstås og udvikles i konkrete undervisningskontekster og på nytænkning af undervisningsorganiseringer (2013-2014).

Deltagende skoler i projektet "Undervisningsorganisering, -former og -medier - på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser" 2010-2014.

Undervisningsorganisering, -former og -medier - på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Flerårigt forsknings-, netværks- og udviklingsprojekt om it i gymnasiale uddannelser finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning (2010-2014).

Kompetencer i produktionsorienterede forløb

Formålet med projektet er at identificere centrale kompetencer og arbejdsprocesser i forskellige produktionsorienterede forløb med henblik på at bidrage til den didaktiske udvikling af produktionsorienteret undervisning (2014).