Afsluttede forskningsprojekter

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen

Dette projekt har med sit didaktiske udgangspunkt fokus på, hvordan begrebet innovative kompetencer kan forstås og udvikles i konkrete undervisningskontekster og på nytænkning af undervisningsorganiseringer (2013-2014).

HOME: Higher education Online: MOOCs the European way

The overall aim of the project is to develop and strengthen an open network for European cooperation on open education, in general, and MOOCs, in particular. (2016)

Elevfeedback og læring

Rapporten tager udgangspunkt i og bærer undertitlen "To udviklingsprojekter om formativ evaluering på Fredericia Gymnasium". Det første projekt kører videre fra tidligere forløb, hvor det indgik i UVM-projektet "Styrket Formativ Evaluering og Udvikling af Evalueringskulturen". (2014)

Kompetencer i produktionsorienterede forløb

Formålet med projektet er at identificere centrale kompetencer og arbejdsprocesser i forskellige produktionsorienterede forløb med henblik på at bidrage til den didaktiske udvikling af produktionsorienteret undervisning (2014).

Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen

Rapport om tre skoleprojekter, der alle handler om formativ evaluering, men med forskellige fokuspunkter. Projekterne har involveret et varierende antal af klasser og lærere. (2014)

Deltagende skoler i projektet "Undervisningsorganisering, -former og -medier - på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser" 2010-2014.

Undervisningsorganisering, -former og -medier - på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Flerårigt forsknings-, netværks- og udviklingsprojekt om it i gymnasiale uddannelser finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning (2010-2014).

Writing and the question of transfer

International undersøgelse af, hvordan skrivning på fremmedsprog influerer på diskussionen om transfer (2011-2013).Alle afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter

  1. Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

    Bundsgaard, J., Lindenskov, L., Holst, F., Fougt, S. S., Lund, K., Jensen, H. S., Hasse, C., Allerup, P. N., Bremholm, J., Iversen, O. S., Dohn, N. B., Grønbæk, K., Jankvist, U. T., Jessen, C., Lorentzen, R. F., Hanghøj, T., Misfelt, M., Sølberg, J., Hansen, T. I., Graf, S. T., Skott, C. K., Georgsen, M., Brahe, T., Pettersson, M. & Puck, M. R.

    01/06/201331/12/2015

    Projekt