Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Elevfeedback og læring

  • To udviklingsprojekter om formativ evaluering på Fredericia Gymnasium

Om rapporten

På Fredericia Gymnasium har der fra efteråret 2013 til efteråret 2014 kørt en række projekter med fokus på
formativ evaluering på skriftligt arbejde.

De to projekter, der er omdrejningspunktet i rapporten "Elevfeedback og læring", er dels et projekt med elevfeedback i dansk i en 2.g-klasse (projekt 1) og dels et projekt med elevretning på tværs af klasser på et 3.g. samfundsfag A-hold (projekt 2). Det første projekt kører videre fra tidligere forløb, hvor det indgik i UVM-projektet "Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen".

Fokus i undersøgelsen her er helt overordnet på, hvilke kriterier der gør sig gældende i forhold til oplevet
relevans af feedback på skriftligt arbejde. Det gælder både i forhold til at give feedback og at modtage den,
og i den forbindelse er der mere specifikt fokus på temaerne tillid/mistillid og symmetri/asymmetri.