Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen

  • Rapport om tre udviklingsprojekter under Undervisningsministeriets indsatsområde 3, 2014

Om rapporten

Rapporten "Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen" (CUDiM, 2014) knytter sig til Undervisningsministeriets 3. indsatsområde, ”Formativ evaluering”, og er skrevet på baggrund af tre skolers projekter om formativ evaluering i forbindelse med skriftligt arbejde.

De tre skoler er Fredericia Gymnasium, Ørestad Gymnasium og Langkær Gymnasium.

Rapporten tager udgangspunkt i observationer af arbejdet med skriftlighed i de tre projekter og i interviews med elever og lærere om deres erfaringer med og refleksioner over projektet.

I de tre projekter er der arbejdet med en bred palet af arbejdsmetoder. En af skolerne fokuserede på systematisk arbejde med elevfeedback på tværs af fire fag, en anden skole arbejdede med regelmæssig omlagt elevtid for en række 1.g.-klasser med faste skriveopgaver og mulighed for feedback fra læreren undervejs i skrivningen, og på den sidste skole arbejdede fire dansklærere sammen i et refleksivt team om planlægning, udførelse og evaluering af omlagt elevtid i forbindelse med Dansk-Historie-opgaven.

På trods af forskellene viser rapporten, at der er en række fællestræk ved projekterne og erfaringerne med dem. Et af gennemgående tema er, at alle projekter fokuserer på proces, og en del af de læringsudbytter, mange af eleverne fremhæver, er netop også relateret til processen. På samme måde giver lærerne udtryk for, at de har fået større indblik i elevernes skriveprocesser og er blevet bedre i stand til at vejlede dem, med udgangspunkt i der hvor eleven er.

En ulempe ved det store fokus på proces er, at de skriftlige produkter i form af færdige tekster og afleveringsopgaver får mindre opmærksomhed. Dette tematiseres bl.a. i rapporten, ligesom der peges på en række faglige forskelle, der kan have betydning for udbyttet af arbejdet med formativ evaluering.

Sidst men ikke mindst viser projekterne, at et fokus på formativ evaluering på mange måder kræver, at både elever og lærere ændrer syn på arbejdet med tekster, og at denne ændring af kulturen tager tid og kræver bestemte organisatoriske rammer.