Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
  • Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen

Om projektet

Dette projekt har med sit didaktiske udgangspunkt fokus på, hvordan begrebet innovative kompetencer kan forstås og udvikles i konkrete undervisningskontekster og på nytænkning af undervisningsorganiseringer.

Både erfaringer fra elever, lærere og ledere, som har deltaget  i skoleprojekterne, har en fremtrædende plads, og projektets intention er således at bidrage med ny viden om, hvilke muligheder konkrete undervisningskontekster kan give den enkelte elev, som dermed får de bedste betingelser for at udvikle innovative kompetencer.

Det etablerede projektnetværk har været tænkt som et erfaringsudvekslende forum. De involverede lærere og ledere i de otte skoleprojekter har haft mulighed for at deltage i netværksaktiviteter begyndende med startseminar efterår 2013 og derefter i forbindelse med tre arbejdsseminarer, to i efteråret 2013 og et i foråret 2014.

Programmet for slut-konferencen d.1. oktober 2014 indeholder både præsentation af resultater fra følgeforskningen og erfaringer fra skoleprojekterne samt mulighed for konferencedeltagerne for at komme med input til anbefalinger til, hvordan det videre arbejde med elevernes innovative kompetencer kan forme sig

Konferenceprogram / Hent oplæg fra konferencen

Rapport

Hent rapport om projektet (pdf)

Denne forskningsrapport tager sit empiriske afsæt i de otte tilknyttede skoleprojekter, der er blevet afviklet i projektperioden 2013-2014. Rapporten fremlægger anvende modeller anvendt i skolenetværksaktiviteterne tilknyttet projektet, samt undersøger og diskuterer skoleprojekterne ud fra følgende hovedtemaer: Innovationskompetenceudvikling, kommunikation i forskellige undervisningsorganiseringer og -former og relaterede temaer, hvor fokus har været på lærer- og elevroller/-funktioner samt mediebrug.

Antologi

Hent antologi for projektet (pdf)

Projektet har involveret otte skoleprojekter. De involverede lærere, projektledere og -koordinatorer har bidraget med artikler til nærværende antologi. Formålet med antologien er at give lærere, projektledere og -koordinatorer mulighed for selv at formidle konkrete erfaringer fra de enkelte skoleprojekter. Artiklerne præsenterer deres refleksioner, erfaringer og anbefalinger.