Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
  • KOMPETENCER I PRODUKTIONS­­ORIENTEREDE FORLØB

Formål

Formålet med projektet er at identificere centrale kompetencer og arbejdsprocesser i forskellige produktionsorienterede forløb med henblik på at bidrage til den didaktiske udvikling af produktionsorienteret undervisning i billedkunst, design og mediefag med særligt fokus på at skabe sammenhænge mellem teori og praksis. Projektet vil udvikle og igangsætte produktionsorienterede forløb, der foretager koblinger mellem teori/analyse og praksis/produktion, og som sætter fokus på arbejdsformer som samarbejde, kommunikation/formidling, ansvarlighed, koordinering, refleksion, innovation og kreativitet.

Baggrund

Flere fag inden for de gymnasiale uddannelser arbejder med en blanding af teori- og produktionsorienteret undervisning, hvor eleverne arbejder refleksivt med udviklingen af egne produkter. Centralt i genstandsfelterne og læreplanerne for disse fag står anvendelsesorienteret projektarbejde med fokus på kreativitet og innovation. Dette projekt tager afsæt i en række forsøg inden for de tre fag billedkunst, design og mediefag. Projektet involverer 10 lærere (inden for billedkunst, design og mediefag) på 4 skoler.

Traditionelt har disse fag været betragtet som kunstnerisk-kreative fag, og man har ment, at de primært var vigtige i opbygningen af almendannelse. Med gymnasiereformens fokus på kompetencer har disse fag måttet gentænke deres betydning i gymnasiets fagrække, og i den sammenhæng savnes der præcis viden om, hvilke særlige kompetencer fagene udvikler. For at belyse dette er der behov for en analyse af hvilke kompetencer, der udvikles i billedkunst, design og mediefag.

Da produkt- og produktionsorienterede forløb også vinder frem inden for en bred vifte af andre fag i de gymnasiale uddannelser, kan projektet bidrage til den mere generelle udvikling af fagrækken i de gymnasiale
uddannelser.

Forskningsspørgsmål

Forskningsdelen af projektet vil bidrage til de deltagende læreres udvikling af undervisningsforløb inden for de tre fag, der arbejder på sammenhænge mellem teori og praksis. Forskningsgruppen vil undersøge de udviklede forløb med henblik på at identificere centrale kompetencer. Derfor vil forskningsdelen undersøge og analysere de særlige kreative processer, der er indeholdt i elevernes design- og udviklingsaktiviteter i undervisningsforløbene.

Det overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilke særlige kompetencer udøver eleverne i forløb i billedkunst, design og mediefag, der kombinerer teori/analyse og praksis/produktion? Derudover arbejder forskningsgruppen med afsæt i følgende mere specifikke forskningsspørgsmål:

  • Hvad karakteriserer de kompetencer, som eleverne opøver i produktionsorienterede forløb?
  • Hvilke arbejdsformer og -processer understøtter udviklingen af specifikke kompetencer?
  • Hvordan sikres teoretisk refleksion i tilknytning til kreative design- og udviklingsprocesser?
  • Hvilke kompetencer er i spil, når eleverne bevæger sig i det åbne og uvisse?

Leverance

I 2014 blev der publiceret en rapport om projektet med følgende indhold:

  • Begrebsapparat for kompetencer involveret i produktionsorienterede forløb og kreative processer.
  • Cases med produktionsorienterede forløb med fokus på koblinger mellem teori og praksis.
  • Bidrag til en didaktisk forståelse af produktionsorienterede forløb.