Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisnings­organisering, -former og -medier - på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Formålet med dette projekt er at bidrage til en kvalificering af den fortsatte didaktiske udvikling på de gymnasiale uddannelser.

Der er således ikke tale om et evalueringsprojekt, men om et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt, der skal pege videre frem mod frugtbare tilgange til undervisningen inden for de gymnasiale uddannelser.

Projektet har særlig fokus på:

  • nytænkning
  • inkluderende måder at organisere undervisningen på
  • variationsmuligheder
  • udvikling af undervisningsformer, undervisningsmaterialer og medier

Med afsæt i tidligere forskning og erfaringer fra praksis skal projektet undersøge mulige nye veje, hvad angår organisering af undervisning, undervisningsformer og brug af teknologi og koble disse med didaktiske overvejelser inkluderende nye veje med hensyn til fx tilgange til skriftlige afleveringer (elevtid) i forskellige fag, og mediebrug i forhold til elevaktivering.

Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektperiode: 2010-2014.