Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om CUDiM

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er en del af Aarhus Universitet. Centeret blev oprettet i 2011 og er lokaliseret organisatorisk under dekanen på Arts som spydspids i hovedområdets satsning på forskning og videnudveksling inden for

  • de videregående uddannelser og gymnasieuddannelsernes pædagogik og didaktik
  • udvikling af uddannelser og undervisning i relation til disse uddannelser
  • anvendelse af digitale medier til at understøtte læring gennem hele uddannelsessystemet og i uformelle kontekster
  • opbygning af studiekompetence for universitetsstuderende

Forskningsmæssigt er centrets profil almendidaktisk, men tydeligt tematisk afgrænset gennem formulering af strategiske satsningsområder som fx

  • anvendelse af digitale medier i undervisningen i folkeskole, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser
  • faglig vejledning
  • opbygning af studiekompetence
  • sprogdidaktik
  • entreprenøriel didaktik

Det er ambitionen, at Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier skal markere sig som et unikt miljø nationalt såvel som internationalt og dermed blive en interessant og vægtig samarbejdspartner for eksterne interessenter og internationale forskningsinstitutioner.