Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skolen som professionelt læringsfælleskab - midtvejskonference i KLEO-projektet

Midtvejskonferencen i KLEO-projektet giver dig mulighed for at få præsenteret erfaringer og resultater fra arbejdet med klasseledelse, brug af den relationspædagogiske lærerprofil KURS og ledelsesmæssig forankring af skoleudviklingsprojekter på udvalgte ungdomsuddannelser i Region Midtjylland. Husk tilmelding.

17.12.2018 | Pia Gjermandsen

Foto: AU Kommunikation, Lars Kruse

Dato man 13 maj
Tid 09:00 16:00
Sted Auditorium 1, Bygning 1441, lokale 012, Tåsingegade, 8000 Aarhus C

Skolen som professionelt læringsfællesskab: Midtvejskonference på KLEO-projektet

Hjørnestenen i arbejdet med skoleudvikling som professionelt læringsfællesskab er faciliteringen af didaktisk refleksive dialoger om praksis. Dermed er fokus på det potentiale, der ligger i lærernes tid uden for klasserummets undervisning - tiden til fælles refleksion.

Dette er omdrejningspunktet for det arbejde, som lærere og ledere fra fem forskellige skoler på fire forskellige ungdomsuddannelser har udført i KLEO-projektet (SOSU, VUC/AVU, HF, HTX).

Hør meget mere om deres erfaringer fra projektet og om initiativer, der skal udvikle skolen som et professionelt læringsfællesskab.

Som deltager i konferencen modtager man også temanummeret 'Didaktisk opmærksomhed - kollegial refleksion' udgivet fra Kognition og pædagogik. 

 

Tilmeldingsfristen er den 8. maj kl. 10.00

Program:

 • 9:00-9:30: Morgenkaffe/registrering i Auditorium 1, bygning 1441, lokale 012 (Tåsingegade)
 • 9:30-10:15: VELKOMMEN v/Hanne Greisen, rektor Skive College
  KLEO-projektets elementer og formål v/Lea Lund, Ph.D., Adjunkt CUDiM

 • 10:15-12:00: LÆRERE SOM FORANDRINGSSKABERE
  Oplæg og diskussion v/Lea Lund, Ph.D., Adjunkt CUDiM og Sarah Robinson, Lektor CUDiM

  I dette oplæg præsenteres ideen om lærere som forandringsskabere. Der gives et overblik over den engelske term "teacher agency", og det illustreres, hvordan dette kan forstås i en dansk uddannelsessammenhæng. At anskue lærere som forandringsskabere har særligt betydning, når ledere vil transformere skolen til et professionelt læringsfællesskab.

 • 12:00-13:00: Frokost (i Stakladen)

 • 13:10-14:45: AT SKABE PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER - SET FRA ET LEDELSES- OG KONSULENTPERSPEKTIV
  Oplæg v/KLEO-ledere og KLEO-konsulenter

  I dette oplæg præsenteres:
  ”Fordele ved at bedrive aktionsinspirerede projekter”.
  ”Udfordringer ved at bedrive aktionsinspirerede projekter”.
  ”Eksempler fra vores skoler – sådan har vi gjort”

 • 14:45-15:00: Kaffepause

 • 15:00-15:45: Caféborde oplæg om lærernes aktionserfaringer

  Caféborde med stående oplægsholdere og tilhørere samt spørgsmål ved bordene.
  KLEO-lærere og KLEO-ledere holder små 2-5 minutters oplæg om deres aktioner og herefter er der dialog med tilhørere. Oplæggene omhandler blandt andet: Klasserumsledelse, aktivitet og engagement i undervisningen, højnelse af elevers refleksionsevne, opmærksomhed på stille elever. Lederne vil bl.a. tale om brugen af KURS – den relationspædagogiske lærerprofil som samtaleværktøj og observation som metode til kollegial sparring i GRUS-regi.

 • 15:45-16:00: FÆLLES PLENUM DIALOG OG AFRUNDING
  v/Lea Lund, Ph.D., Adjunkt CUDiM

Konference, Forskning, Forskningsarrangement - TDM