MOOC-seminar: Open Online Courses som nyt uddannelsesformat?

På Aarhus Universitet har vi eksperimenteret med nye uddannelsesformer gennem to Open Online Courses (OOC), som har været gratis og åbne for alle at deltage i. På seminaret formidler vi erfaringerne fra de to forløb med henblik på en diskussion af potentialerne i at udvikle nye uddannelsesformater, der potentielt kan ramme nye målgrupper. Seminaret vil diskutere nye måder at studere og uddanne sig på både fra de indskrevne studerendes og fra de eksterne deltageres perspektiv.

04.11.2016 | Pia Gjermandsen Andersen

Dato man 12 dec
Tid 13:00 16:00
Sted CUDiM, Bygning 5620, lokale 136, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N

Målet med seminaret er at diskutere nye former for uddannelse, der bevæger sig ud over rammerne af traditionelle universitetskurser. De to centrale spørgsmål på seminaret er:

  • Er der uddannelsesmæssige potentialer i at etablere open online courses med afsæt i eksisterende universitetskurser?
  • Er der læringsmæssige potentialer i at etablere relationer mellem studerende og eksterne deltagere? 

Seminaret tager afsæt i erfaringerne fra to open online courses på Aarhus Universitet, primært forløbet Digitale læringskontekster og sekundært forløbet Posthuman Aesthetics. De to OOCs har deltagelse af både indskrevne studerende på AU og eksterne deltagere. Et fokusområde for de åbne kurser har været spørgsmålet om, hvordan de eksterne deltagere følger OOC’en på forskellig vis, og hvilke forskellige former for udbytte de får. Samtidig har vi haft fokus på at undersøge, hvordan det påvirker de indskrevne studerendes at indgå i interaktion med de eksterne deltagere. 

PROGRAM:

Kontaktperson: Christian Dalsgaard, Lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Arts, Aarhus Universitet.

Forskningsarrangement - TDM, Arts, Hovedområder, Medarbejdere