Visionsdag om digitale kompetencer

Visionsdagen sætter fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser. På visionsdagen præsenteres viden og erfaringer fra forskningsprojektet DiDaK, hvori 5 skoler har eksperimenteret med digitale kompetencer i undervisningen og i etablering af en digital skolekultur.

13.11.2018 | Mathilde Andersen

Dato ons 06 feb
Tid 09:30 16:00
Sted Aulaen, Aarhus Universitet. Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C

Den 6. februar 2019 klokken 9.30-16.00 afholdes visionsdag for DiDaK-projektet (Digital Dannelse og Kompetenceudvikling). Visionsdagen foregår i Aulaen på Aarhus Universitet og er åben for alle, der er interesserede i digital dannelse og de nyeste erfaringer med at indarbejde digitale kompetencer i gymnasieundervisningen. 

Visionsdagen sætter fokus på to overordnede spørgsmål: 1) Hvordan kan man indarbejde digitale kompetencer i fagene? 2) Hvordan kan skoleledelsen arbejde organisatorisk hen imod en digital skolekultur. På visionsdagen vil der være oplæg af DiDaK-forskningsgruppen og præsentationer af konkrete erfaringer fra lærere og ledere, der har arbejdet med disse spørgsmål i DiDaK-projektet. 

Visionsdagen vil gerne igangsætte en diskussion af, hvordan skolerne arbejder videre efter projektet, og hvordan projektets erfaringer kan overføres og bringes i anvendelse på andre gymnasieskoler landet over.

Den fælles visionsdag adresserer både den organisatoriske forankring og implementeringen af digitale kompetencer i fag og faglige forløb, og henvender sig til ledere og lærere på landets gymnasier. Desuden vil ledere og lærere fra projektets 5 demonstrationsskoler, forskere fra Aarhus Universitet og repræsentanter fra STIL deltage.

Pris: Kr. 750,00 for de, der ikke har været med i kerne-gruppen af lærere og ledere fra DiDaK-skolerne. Inkl. forplejning og materialer.

Tilmelding: events.au.dk/didakvisionsdag 

Program følger

Konference, Forskning, Pædagogik, læring og filosofi, Videnudveksling