Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejd med os

Er du interesseret i indgå i et samarbejde med Center for Undervisningsudvikling
og Digitale Medier, er du velkommen til at kontakte os.

Samarbejd ­

med os

Vi indgår i samarbejde med eksterne aktører om fx:

  • følgeforskning
  • undervisningsudvikling - herunder nye måder at tænke og organisere undervisning og lærerrollen under forandring
  • kompetenceudvikling af medarbejdere
  • afholdelse af forskellige formater som kurser, seminarer og workshops

På Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier har vi en række indsatsområder. Det drejer sig om:

  • Læringsteknologi (Educational Technology)
  • Universitetsdidaktik (Higher Education), herunder studiekompetence
  • Gymnasiedidaktik (Secondary Education)

Er du eller din organisation interesseret i et samarbejde med os, er du velkommen til at henvende dig til den relevante fagperson (se længere nede på denne side).

Eksempel på udviklingsforløb om digitale medier i læreprocesser

  • Hvordan kan man som uddannelsesinstitution, organisation eller firma anvende digitale værktøjer til produktion, samarbejde og kommunikation?
  • Hvilke principper og metoder kan man designe online læring efter?
  • Hvordan kan man tænke pædagogiske processer på tværs af tid og sted?

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, tilbyder særligt tilrettelagte udviklingsforløb og kurser om digitale medier i læreprocesser, og hvordan digitale medier kan indgå produktivt i aktuelle læringsformer lige fra dagtilbud til universitet.

Uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan få tilrettelagt forløb, hvor potentialer og faldgruber omkring digitale medier præsenteres, og hvor principper og metoder til egen undervisning udvikles, opstilles, afprøves, dokumenteres og vurderes. Både undervisere, studerende, forskere og praktikere kan inddrages i planlægning, gennemførelse og vurdering af de enkelte forløb.

Målet er, at den enkelte institution får muligheden for at udvikle nye metoder og principper, der både kan ændre og integreres i den lokale pædagogiske praksis. Et forløb kan tilpasses behovet og inkludere et eller flere medier fx online læring igennem sociale medier, kommunikations- og delingstjenester eller samarbejds- og produktionsværktøjer.

Forløbsansvarlige

Undervisning, demonstrationer og vejledning på de særligt tilrettelagte forløb varetages af forskere og tekniske og faglige konsulenter på centeret, der selv arbejder konkret og teoretisk med digitale medier i læreprocesser, og hvis viden bygger både på egen og international udvikling og forskning.

Kontakt os

Faglig koordinator for universitetsdidaktik

Faglig koordinator læringsteknologi

Faglig koordinator gymnasiedidaktik