Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet sætter bæredygtighed i fokus på sommerkursus i entreprenørskab

Studerende får nu mulighed for at fordybe sig i et af tidens mest omdiskuterede emner - bæredygtighed. Sommerkurset Sustainable Entrepreneurship udbydes for første gang i sommeren 2019 og skal ruste studerende til at udvikle bæredygtige løsninger gennem entreprenørielle metoder i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer.

30.01.2019 | Pernille Ellehage

Foto: AU Kommunikation

“Bæredygtighed bliver væsentligt for vores fremtid. Jeg mener, at det er kritisk vigtigt for vores fælles fremtid, at vi ikke blot tilfredsstiller behov, som er lige nu og her, men at vi også er i stand til at tænke på og imødekomme konsekvenserne af vores handlinger i et længere perspektiv.”

Sådan siger Sarah Robinson, lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og underviser i bl.a. entreprenørskab, om kurset Sustainable Entrepreneurship, hun sammen med kollega udviklingskonsulent Helle Færgemann skal stå for i sommeren 2019. Formålet med kurset, der er en del af Aarhus Universitets Summer University tilbud, er at gøre studerende i stand til at kortlægge problemer med samfunds- og miljømæssige implikationer og udvikle bæredygtige løsninger gennem innovative og entreprenørielle metoder.

Det er med god grund, at netop de to felter entreprenørskab og bæredygtighed kobles sammen. Helle Færgemann fortæller, at et af de grundlæggende begreber indenfor bæredygtighedsfeltet handler om tre bundlinjer, man altid bør tage hensyn til: People (det sociale), Planet (miljøet) og Profit (økonomisk overskud).

“Egentlig synes jeg, at man også altid bør tage hensyn til disse tre bundlinjer i entreprenørielle processer og projekter. Det er desuden den slags entreprenørskab, som jeg oplever, fanger langt de fleste universitetsstuderende. Omvendt har bæredygtighedsfeltet virkelig brug for innovative og entreprenørielle processer for at nå bæredygtige løsninger. På den måde er de to felter virkelig afhængige af hinanden,” fortæller Helle Færgemann.

Relevans på tværs af fagligheder

Ifølge Sarah Robinson består den teoretiske rygrad i kurset primært af en introduktion til entreprenørskabsfeltet - især den retning der fokuserer på at skabe værdi for andre i både miljømæssig, kulturel og økonomisk forstand. Det betyder, at sommerkurset har en bred appel på tværs af mange forskellige fagligheder.

“Ved at kombinere bæredygtighed og entreprenørskab håber vi dels at tiltrække Arts-studerende, der ikke som udgangspunkt er interesserede i entreprenørskab eller ser sig selv som ‘entreprenørielle’. Dels giver Summer University-formatet mulighed for at tiltrække udenlandske studerende og studerende fra de andre fakulteter med andre kompetencer og perspektiver,” uddyber Helle Meibom Færgemann.

Fonden for Entreprenørskab støtter initiativet på lige fod med 14 andre projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab i hele landet. De lægger også vægt på, at kombinationen af bæredygtighed og entreprenørskab har potentiale til at tiltrække nye grupper af studerende til entreprenørskabsfeltet.

Praktisk tilgang til universitetsundervisning

Sommerkurset er et intensivt forløb over 3 uger, hvor de studerende efter få introducerende teoretiske undervisningsgange skal arbejde i mindre tværfaglige grupper med at udvikle løsninger på komplekse problemer fra det virkelige liv. Det betyder, at det meste af kurset vil være selvstændigt gruppearbejde både inden og uden for universitetets mure.

Det virkelighedsnære er særligt i fokus for Sarah Robinson og Helle Færgemann, der også kan berette, at Aarhus Universitets iværksætterfællesskab for studerende, AU Incubator, skal inddrages i forløbet.

“Vi vil gerne samarbejde med AU incubator på en meget mere praktisk måde, end vi ’plejer’ at gøre,” fortæller Sarah Robinson, og Helle Færgemann uddyber videre:

“Vi får lov at gøre brug af et kæmpe netværk og kontakt til virksomheder og organisationer, der står med en udfordring, som de gerne vil have en eller flere tværfaglige grupper af studerende til at give bud på løsninger af. Desuden vil AU Incubator bidrage med både lokaler, medundervisere og inspirationsoplæg fra husets studenteriværksættere på forløbet.”

Både Sarah Robinson og Helle Færgemann ser frem til at møde et spændende hold af studerende og se de virkelighedsnære prototyper, som de ender ud med.

“For mig er det allervigtigste, at deltagerne forlader kurset med en oplevelse af, at vi kan tage nogle skridt i retning af at nå internationale bæredygtighedsmål, hvis vi arbejder sammen på tværs af faglige og geografiske grænser. Og så ville det da være fantastisk, hvis nogle af deltagerne vælger at arbejde videre med et eller flere af de ideer og koncepter, der bliver udviklet i løbet af de tre uger,” afslutter Helle Færgemann.

Sommerkursets undervisning forløber fra 22. juli - 9. august 2019, eksamen 16. august

Tilmelding til kurset er åben fra 15. januar - 1. april 2019

Læs mere

Kursus, Uddannelse, Studerende
Tags: Undervisningsudvikling, Entreprenørskab, Entreprenørskabsundervisnings, Summer University, Summer School, Bæredygtighed, Sustainable Entrepreneurship, Sarah Robinson, Helle Færgemann, virksomhedssamarbejde