Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Børn skal udvikle entreprenørielle tænkemåder i nyt Erasmus+ projekt

I et samarbejde på tværs af fire lande vil det nyligt opstartede Erasmus+ projekt ”Social Entrepreneurship Empowering Development in Preschools” (SEEDS) imødekomme det stigende behov for at udvikle innovative undervisningsmetoder og værktøjer til børnehaver i hele Europa.

15.04.2019 | Mathilde Andersen

SEEDS-projektet, der løber frem til slutningen af 2020 og varetages af projektpartnere fra Italien, Tyskland, Cypern og Danmark, har til formål at udvikle en ny europæisk entreprenørskabspædagogik, der opfylder kompetencebehovene i det 21. århundredes europæiske samfund. Konkret vil deltagerne i projektet udvikle værktøjer, der kan lette børnehavebørns tilegnelse af kompetencer til at blive aktive, deltagende, kritiske og bidragende borgere, uanset deres sociale baggrund, køn eller etnicitet.

“Alle mennesker skal i fremtiden foruden at have en vidensbase også være i stand til at samarbejde, se muligheder, være kritisk tænkende og være handlingsorienterede. For børn, som er nysgerrige og gode til at stille spørgsmål, er disse kompetencer vigtige ikke at underkende. Så for både pædagoger, børn og dagsinstitutioner er det vigtigt, at der bliver skabt en opmærksomhed på, hvilke evner børnene allerede besidder, og hvordan de kan udvikles,” fortæller Sarah Robinson, Lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og deltager i SEEDS-projektet.

Børns sociale mediebrug under lup

En væsentlig del af projektet lægger vægt på, at der udarbejdes materialer, som kan understøtte børns evner til at bruge digitale medier på en relevant og hensigtsmæssig måde i relation til de entreprenørielle kompetencer og tænkemåder, der er omdrejningspunktet for projektet.

“Ofte bliver digitale medier omtalt og opfattet som meget lidt sociale og måske endda ekskluderende. I dette projekt opbygger vi en erfaring blandt pædagoger og børn og skærper opmærksomheden på, hvordan digitale medier kan bruges til at koble både det sociale og inklusionen gennem etableringen af såkaldte eksperimenterende fællesskaber på digitale medier,” uddyber Sarah Robinson.

Projektets slutprodukt vil på baggrund af denne indsats bestå af en samling ressourcematerialer med pædagogiske metoder og temaer, retningslinjer og principper samt eksempler på god praksis og en konkret værktøjskasse, der faciliterer social entreprenørskabstænkning, kernekompetencer og social inklusion.

Eksperimenterende fællesskaber faciliterer udviklingen

Ressourcematerialerne skal udvikles og testes på tværs af de førnævnte eksperimenterende fællesskaber, som oprettes lokalt i alle fire partnerlande og har til formål at facilitere samskabende udvikling mellem partnere, lokale pædagoger, børn og vigtige interessenter.

“De eksperimenterende fællesskaber skal understøtte, at forskellige parter i udviklingsarbejdet mødes, inspirerer hinanden, udveksler og diskuterer på baggrund af de enkeltes erfaringer fra praksis. I dette projekt sker det på flere niveauer - både i de enkelte partnerlande, hvor institutioner deler med hinanden, og på internationalt niveau, hvor vi mødes på tværs af landegrænser til webinarer, ” fortæller Sarah Robinson og uddyber, at hovedparten af vidensudvekslingen i de eksperimenterende fællesskaber sker online.

Baseret på både den lokale udvikling og den tværnationale udveksling og test af metoder vil projektet arbejde hen imod en generel europæisk pædagogik, som kan overføres på tværs af daginstitutioner i de europæiske lande.

“Jeg håber at SEEDS vokser sig større, og at de deltagende institutioner holder kontakten og bliver ved med at lære af hinanden, også efter at projektet er slut. Det er vores ambition at bidrage til, at både voksne og børn føler sig klædt på til fremtiden og ikke mindst føler en selvtillid omkring deres brug af digitale medier - lige meget hvordan det udvikler sig i fremtiden,” afslutter Sarah Robinson.

Læs mere:

 

 

Arts, Forskning, Pædagogik, læring og filosofi