Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CUDiM diskuterer teknologiforståelse på Danmarks Læringsfestival 2019

Danmarks Læringsfestival giver i år undervisere og lærere samt ministre og forskere mv. mulighed for at diskutere uddannelse og teknologi ud fra derese forskellige ståsteder. Fællesnævneren for CUDiM’s bidrag til diskussionen er en humanistisk tilgang til at arbejde med digitale medier i undervisning på alle niveauer.

14.03.2019 | Pernille Ellehage

Danmarks Læringsfestival 2019 afholdes i denne uge under temaet TEKNOLOGIFORSTÅELSE. CUDiM bidrager med perspektiver på emnet, som er hentet fra praksisnær forskning både i folkeskolen, gymnasieskolen og på de videregående uddannelser.

“Jeg synes man ser to gennemgående syn på teknologi i debatten på dette års læringsfestival. På den ene side det deterministiske, hvor man ser teknologi som noget, der kan forme mennesker og menneskers praksis. Teknologi kan få mennesker til at gøre (gode og dårlige) ting. På den anden side er det instrumentelle, hvor man ser teknologi som et neutralt redskab, der bare gør det, mennesker beder det om. Eller får mennesker til at ”performe” bedre”.

Sådan siger Tom Gislev, IT-didaktiker og en af CUDiM’s repræsentanter på festivalen. Han har selv bl.a. arbejdet med digitale løsninger og teknologiforståelse i projektet ASSiST - Assisteret fjernundervisning i folkeskolen. Han tilslutter sig hverken det første eller det andet syn på teknologi. I stedet placerer han sig selv et sted midt imellem de to yderpunkter.

“Selv mener jeg at begge syn tager fejl. Teknologi er ikke neutralt. Det påvirker mennesker og praksisser. Men mennesker og praksisser påvirker også teknologi. Der er tale om en vekselvirkning”, uddyber han.

Balance mellem teknologiforståelse og teknologifantasi

Rikke Toft Nørgård tog til sit oplæg på festivalens konference også udgangspunkt i to modsætningspar, der dukker op, når vi taler om teknologiforståelse: Den naturvidenskabelige og den humanistiske udgave. Hendes oplæg kredsede blandt andet om, hvordan vi skaber en mere balanceret teknologipraksis, der tager højde for begge perspektiver.

Rikke Toft Nørgård peger på, at mens de naturvidenskabelige fag kan bidrage med teknologiforståelse i en mere løsningsorienteret version, kan de humanistiske fag bidrage med dét hun kalder teknologifantasier - evnen til at kunne fantasere om og tænke kreativt i forhold til teknologi. Hendes vigtigste budskaber er, at vi i undervisningen skal slippe teknologifantasien løs, bruge teknologien til at lege med samfundets etablerede love og arbejde med digital mægtiggørelse på linje med digital myndiggørelse.   

Udover Rikke Toft Nørgård og Tom Gislev, deltager Christian Dalsgaard og Mette Brinch Thomsen fra CUDiM på årets læringsfestival. De har bl.a. benyttet konferencen til at præsentere og diskutere det netop afsluttede projekt DiDaK - Digital dannelse og Kompetenceudvikling i gymnasieskolen, hvori de sammen med fem danske gymnasieskoler har arbejdet med digitale kompetencer i relation til faglighederne i gymnasiet.  

Konference, Videnudveksling
Tags: Undervisningsudvikling, Danmarks Læringfestival, Teknologiforståelse, Teknologifantasi, Digital dannelse, Digitale kompetencer