Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Feedback i fokus til Arts Uddannelsesdag

Interesserede undervisere, engagerede studerende og udviklere mødtes under spørgsmålet: “Hvis feedback er svaret, hvad er spørgsmålet så?” til Arts Uddannelsesdag på Centralværkstedet i Aarhus.

11.03.2019 | Anders Hjortskov Larsen

Mange af CUDiMs forskere og udviklere var med og spillere en aktiv rolle til den årlige uddannelsesdag for Arts. Fokus var i år på, hvordan vi kan karakterisere nutidens universitetetsstuderende, og på hvilke måder vi kan imødekomme dem fagligt i undervisningen. Efterspørgslen på mere feedback har været høj blandt de studerende på Arts, men hvilke former for feedback, hvornår det er hensigtsmæssigt og i sidste ende hvilke problemstillinger, feedbacken skal løse blev ivrigt diskuteret til Arts Uddannelsesdag for nyligt.


Prodekan for uddannelse, Niels Lehmann, bød velkommen og diskuterede med både studerende, undervisere og udviklere hvad det egentlig er, der bliver efterspurgt af de studerende.


“Feedback kan være et meget vigtigt greb i at få hypen omkring karakterer og nulfejlskultur osv. til at lægge sig lidt og give plads til det, man i virkeligheden skal på universitetet, nemlig at studere og blive meget klogere,” fortæller Niels Lehmann og peger på, at det ligefrem kan “spærre for læringen” og dermed ikke når den øverste del af læringen.


Feedback kan ifølge Niels Lehmann være en måde til at bearbejde den uproduktive indstilling, som de studerende kan have. Underviseren kan med de rette redskaber forsøger at finde et passende blend, så det sikrer en dialogisk undervisning.

Hilsepligt og anerkendelse i undervisningen

Dette er Rune Mastrup Lauridsen, leder af Studievejledningen på Humaniora, Syddansk Universitet også enig i. Den generation af studerende, som universiteterne har i øjeblikket, mener han godt generelt kan karakteriseres som havende et stort behov for anerkendelse og feedback og samtidig tænke “What’s In It for Me” i de fleste situationer. Dette bør underviseren ifølge Rune Mastrup Lauridsen være opmærksom på.

Det kan man gøre, ved at værdsætte de studerende, hvilket Rune Mastrup Lauridsen eksemplificerer med underviseren, der i pauserne taler om en tekst, spørger ind til de studerendes andre fag eller lignende. Men også andre små greb blev nævnt som at bede om at de studerende benytter navneskilte, så de hører deres eget navn, og de måske ser, at der er blot er tre studerende, der har en samtale med underviseren.


Udover de generelle indstillinger til feedback fra både studerendes og underviseres synspunkt, faciliterede CUDiM workshops med konkrete feedback-redskaber under temaerne “Digital feedback med særligt fokus på automatiseret feedback”, “Peer-feedback”, herunder digital understøttede værktøjer og “Self-assisted feedback”. Den sidstnævnte workshop fokuserede på den studerendes evne til at vurdere egen læring og vælge hensigtsmæssige studiestrategier er den faktor, der isoleret set betyder mest for læringsudbyttet. Noget, som CUDiM udvikler ideer til hvordan underviseren kan indarbejde i egen undervisning med bl.a. Takeaway Teaching-formatet, som rummer en række studiestrategiske forløb, som underviseren kan tage udgangspunkt i for sin egen fagspecifikke undervisning.


Læs mere om feedback og relevante værktøjer på AU Educate

Seminar, Uddannelse, Arts
Tags: Feedback, undervisning, Arts, Aarhus Universitet, undervisningsudvikling, værktøjer