Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

GUIDE: Sådan lærer du dine studerende at give hinanden feedback

Feedback er ikke kun noget, der skal følge op på eksamen. Det kan derimod være klogt at indtænke allerede i løbet af semesteret. Og du kan gøre det både nemt og effektivt ved at lære dine studerende at give hinanden feedback. Men hvordan? Læs seks gode råd her.

18.02.2019 | Mathilde Andersen

Foto: AU kommunikation

Du er formentlig bekendt med feedback og arbejder med det sammen med dine studerende i en eller anden form i et eller andet omfang. Og det er godt. For feedback gør dine studerende bevidste om deres egen læring, fordi deres faglige viden bliver italesat. Samtaler om læringsprocessen er altså vigtige - men husk, at det ikke nødvendigvis behøver at være mellem underviser og studerende.

Feedback fra studerende til studerende - også kaldet peer feedback - er en god metode til at skabe indsigt i egen faglige udvikling. Her skal dine studerende bruge hinanden til at blive fagligt stærkere ved at italesætte deres læring overfor hinanden.

Litteraturen peger på en række gevinster ved at bruge peer feedback-aktiviteter i forbindelse med undervisningen. Kvaliteten af de studerendes arbejde stiger. Mængden af feedback overstiger den, som underviseren kan overkomme alene. De studerendes øves i at modtage og give kritik og i at evaluere deres eget arbejde. Og endeligt viser det sig, at den studerende lærer mere at give end af at modtage feedback.

Men de studerende ved ikke per definition, hvordan man giver og modtager feedback. Derfor er det vigtigt, at du som underviser giver de studerende nogle redskaber, der rammesætter deres feedback til hinanden. Har du brug for inspiration? Så er her 6 konkrete forslag til peer feedback-aktiviteter, du kan bruge i din undervisning:

3+3

Feedbackgiveren peger på tre gode ting ved teksten, og tre ting der kan forbedres. Derefter byttes roller, så feedbackmodtageren nu bliver feedbackgiver. Det aftales på forhånd, om man må spørge ind til feedbacken eller kommentere på den.

Hvis det var min opgave, så ville jeg...

Feedbackgiveren fortæller, hvordan vedkommende ville arbejde videre med teksten. Der skal helst gives konkrete forslag til teori, metode, sprogbrug mm., så feedbackmodtageren ikke er i tvivl om, hvordan de skal forbedre teksten. Metoden fungerer både mundtligt og skriftligt.

Find pointen

Feedbackgiveren genfortæller med tre sætninger pointen i teksten. Han/hun skal præsentere, hvad der argumenteres for, og hvordan der nås frem til pointen. På denne måde bliver det tydeligt for feedbackmodtageren, om teksten fremstiller pointen klart. Feedbackgiver og -modtager diskuterer dernæst, hvordan pointen kan gøres tydeligere. Metoden kan både bruges på enkelte afsnit eller på en hel opgave.

Genfortælling

Feedbackgiveren genfortæller hovedtrækkene i den pågældende tekst mundtligt. Dette kan både gøres ved at gennemgå fremgangen i teksten eller overordnet beskrive, hvad teksten omhandler. På den måde bliver det tydeligt for feedbackmodtageren, om teksten er tilstrækkeligt klart formuleret. Metoden kan også benyttes til at skrive tekstens konklusion.

Indledning - Konklusion

Feedbackgiveren får kun udleveret og giver feedback på indledning og konklusion. Feedbackmodtager eller -giver kan eventuelt læse indledningen og konklusionen højt i forlængelse af hinanden. På den måde bliver det tydeligt, om tekstens formål er tydelig, når man går direkte fra indledningen til konklusionen. Sammenhængen mellem de to dele af opgaven er vigtig, da det ofte er disse, læseren først læser.

Margenreaktioner

Feedbackgiveren noterer sine reaktioner i margenen under læsningen. Fx: ”spændende”, ”knudret sprog”, ”lang sætning”, ”god formulering”, ”fint argument”. Feedbackmodtageren får teksten tilbage med feedbackgiverens noter og kan spørge ind til noter, vedkommende ikke forstår eller gerne vil have uddybet.

Alle øvelserne er selvfølgelig relevante at bruge op til eksamen, og det er en god idé at opfordre dine studerende til at hjælpe hinanden undervejs i eksamensskrivningen. Men øvelserne kan også bruges i løbet af semesteret i forbindelse med skriveøvelser, skriftlige aktiviteter i undervisningen, portfolioopgaver og for nogle af øvelsernes vedkommende også mundtlige oplæg.

Læs mere:

Uddannelse, Medarbejdere