Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gymnasieprojekt deler konkrete formater for digital dannelse

I gymnasieskole-projektet DiDaK har lærere, ledere og forskere i samarbejde udviklet brugbare formater og andet materiale til EMU’en, som kan anvendes direkte ind i undervisningen på landets gymnasier. Se forskervideoer og hent materialerne fra projektet.

29.03.2019 | Anders Hjortskov Larsen

Foto: CUDiM

I foråret 2017 påbegyndte Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier demonstrationsskoleprojektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (DiDaK). DiDaK-projektet, der har til formål at udvikle og implementere digitale kompetencer i fagene på fem gymnasieskoler, går nu ind i sin afsluttende fase.

Køge Gymnasium er blandt de skoler, der har arbejdet med digital dannelse og digitale kompetencer. Uddannelsesleder Sigrid Egeskov Andersen, giver udtryk for ledelsens interesse i at være en aktiv del at projektet.

“Eleverne lærer ikke noget ved at blive mødt af digital dannelse én gang i et modul – man bliver nødt til at træne det løbende. Derfor er vi meget interesserede i at få træningen i digital dannelse ud i fagene, fordi der tror vi på, at man kan skabe reel forandring,” fortæller hun.

Lektor Christian Dalgaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er forskningsleder i DiDaK-projektet. På baggrund af forskergruppens arbejde i projektet præsenterer han forståelsen af digitale kompetencer i en række videoer på den åbne ressource EMU. Videoerne er tilgængelige for alle gymnasielærere og -ledere, der har mulighed for at benytte dem i deres arbejde.

I første video introduceres forskningsprojektet og de centrale pointer i forhold til arbejdet med digitale kompetencer i de gymnasiale uddannelser. Derudover er introducerer hver video til én af de fire forskellige kompetenceområder, som projektet arbejder med.

Find EMU-materialet og læs mere

Pædagogiske formater til brug i praksis

Foruden videoerne i DiDaK-projektet indtil videre har forskningsgruppen udviklet 12 midlertidige pædagogiske formater på baggrund af deltagernes arbejde, som løbende bliver testet.

“Formaterne skal gerne give andre lærere idéer til, hvordan de kan arbejde med digitale kompetencer på forskellige måder. Samtidig er det hensigten, at formaterne kan bidrage til at etablere et fælles sprog blandt lærere, ledere og elever om, hvad digitale kompetencer er, og hvordan de ser ud i undervisningen”, fortæller Christian Dalsgaard.

De pædagogiske formater er stadig i udvikling og udkommer i en opdateret version senere på året. Dog kan alle interesserede allerede nu benytte hæftet som inspiration til egen undervisning og udvikling på skolen.

Hæftet er opbygget omkring fire grundlæggende kompetencer inden for digital dannelsesfeltet: Produktion, Samarbejde, Undersøgelser på Nettet og Dialog og Deltagelse. Hvert tema har tre konkrete formater, som beskriver en undervisningssituation og løsningen til at integrere digitale medier ind i denne.

De fleste formater er beskrevet uden en konkret faglighed for øje, så man som underviser selv kan tone det i forhold til egen faglige undervisning – dog er visse formater oplagte til fx sprogfag, samfundsfag eller kemi pga. den specifikke udformning af inspirationsmaterialet.

Læs og download de midlertidige pædagogiske formater

Uddannelse, Arts, TDM