Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan får studerende mest muligt ud af peer feedback?

På institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet (KU) er det blevet besluttet, at alle studerende på første semester skal lære at arbejde med peer feedback. Men hvordan lærer de det? Det diskuterede underviserne for nyligt med Helle Hvass og Stine Heger fra CUDiM på to workshops, der havde til formål at identificere, hvordan de studerenede bliver klædt bedst muligt på til at give og modtage peer feedback.

28.09.2018 | Pernille Ellehage

”I studienævnet har vi besluttet, at alle studerende på første semester skal lære at arbejde med peer feedback. Peer feedback kan medføre dybere forståelse af indholdet i undervisningen og øget refleksion over de krav og kriterier, der er i fagene.”

Sådan siger studieleder Henrik Søndergaard på institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet (KU). Han forstætter: ”På Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference hørte jeg en posterpræsentation af Helle Hvass og Stine Heger om, hvordan man uddanner studerende til at give hinanden brugbar feedback, og det førte til et samarbejde om workshops for alle vores undervisere på første semester.”

Indtil videre har der været tale om to workshops om peer feedback, som er blevet faciliteret af Helle Hvass og Stine Heger, der begge er udviklingskonsulenter i CUDiM.

Hvordan kan undervisere skabe optimale rammer for peerfeedback?

På de to workshops på KU har Helle Hvass og Stine Heger bl.a. præsenteret seks års erfaringer med at uddanne studerende på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) til at give og modtage peer feedback i skrivegrupper, et vejledningsformat de kalder skrivegruppefacilitering. En helt central erfaring herfra er, at studerende har brug for tydelig instruktion og styret træning, før de kan arbejde selvstændigt og få udbytte af peer feedback.

Underviserne på KU har i de to workshops diskuteret og besluttet, hvordan de vil give deres studerende den optimale instruktion og træning. Dette er sket på baggrund af vigtige indsatsområder, som Helle Hvass og Stine Heger har identificeret: Undervisere skal:

1) skabe faste og trygge rammer

2) undervise i principper for brugbar feedback

3) fastsætte kriterier for feedbacken

4) instruere de studerende grundigt og forbilledligt i feedback ved at give feedback til et eksempel på en konkret opgave eller et konkret oplæg.

”Mange studerende har dårlige erfaringer med peer feedback. De har fx oplevet at modtage en urimelig hård feedback eller selv at give en intetsigende feedback af angst for at være for kritiske over for en medstuderende. Så i forbindelse med instruktion og træning er det helt afgørende at have fokus på, hvordan man kan formulere sig, når man skal give peer feedback. Det er vigtigt at huske det positive. Men det er lige så vigtigt at pege på det, der ikke fungerer, på en respektfuld måde og gerne med konstruktive ændringsforslag” siger Helle Hvass og Stine Heger. 

Læs mere

  • Helle Hvass og Stine Heger: Brugbar tekstfeedback: Instruktion og træning før de studerende selv skal give og modtage. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (udkommer i 2018).
Workshop, Medarbejdere
Tags: Undervisningsudvikling, Universitetspædagogik, Feedback, Peer feedback, København Universitet, Stine Heger, Helle Hvass