Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference: Skolen som professionelt læringsfællesskab

Bliv klogere på begreber som klasseledelse i ungdomsuddannelserne og den relationspædagogiske lærerprofil til midtvejskonferencen for KLEO-projektet. Hør desuden om erfaringerne fra projektet især med fokus på skolen som et professionelt læringsfællesskab.

01.04.2019 | Anders Hjortskov Larsen

Læs hele programmet til konferencen og tilmeld dig

        

Projektet Klasseledelse og Erfaringsopsamling (KLEO) arbejder med aktiv brug og spredning af værktøjet QTI og ikke mindst ledelsesmæssig forankring af skoleudviklingsprojekter på ungdomsuddannelser i Region Midtjylland 1. august 2017 – 1. august 2020. På den kommende midtvejskonference deler de 5 deltagerskoler deres erfaringer fra projektet. Sammen med forskere fra CUDiM præsenterer de initiativer, der skal udvikle skolen som et professionelt læringsfællesskab.

At anskue lærere som forandringsskabere har særligt betydning, når ledere vil gøre skolen til et professionelt læringsfællesskab. Dette vil Lektor Sarah Robinson og adjunkt Lea Lund fra Aarhus Universitet præsentere på konferencen. De giver et overblik over den engelske term "teacher agency", og vil bl.a. illustrere, hvordan dette kan forstås i en dansk uddannelsessammenhæng.

Lærere og ledere, der har været involveret i KLEO-projektet, spiller også en aktiv rolle på konferencen og fortæller og diskuterer deres arbejde med aktionerne. Lærerne vil blandt andet fortælle om engagement i undervisningen, højnelse af elevers refleksionsevne og opmærksomhed på de stille elever. Lederne vil blandt andet præsentere deres erfaringer med brugen af den relationspædagogiske lærerprofil (kaldet KURS) som samtaleværktøj og med observation som metode til kollegial sparring.

Udvikling af både ledere og lærere

Hanne Greisen, rektor på Skive College, er en af deltagerne i projektet og fortæller, hvordan hun har haft gavn af samtaleværktøjerne til skoleudvikling.

“Det giver rigtigt meget som ledelsesudvikling og pædagogisk/didaktisk udvikling af lærerne. Som leder får man et værktøj, som man konkret kan arbejde med i forhold til de enkelte lærere, hvor man er inde og se på deres relationer i klassen, og på hvordan de reagerer i de forskellige aktioner. Derefter så sidder man sammen med læreren og har rum og tid til at drøfte deres relationer til klassen,” forklarer hun og påpeger, at forbindelsen mellem den pædagogiske samtale og MUS-samtalen bliver meget stærkere.

 

Gode dialoger om praksis i højsædet

Arbejdet med skoleudvikling som professionelt læringsfællesskab bygger på, at lederne på skolen kan facilitere gode didaktiske dialoger om praksis, som lærer og leder sammen kan reflektere omkring. Dermed er fokus på det potentiale, der ligger i lærernes tid uden for klasserummets konkrete undervisning og den tid, der går til fælles refleksion.

Dette er omdrejningspunktet for det arbejde, som lærere og ledere fra fem forskellige skoler på fire forskellige ungdomsuddannelser har udført i KLEO-projektet. Hør meget mere om deres erfaringer fra projektet og om initiativer, der skal udvikle skolen som et professionelt læringsfællesskab.

Læs hele programmet og tilmeld dig.

Som deltager i konferencen modtager man desuden temanummeret 'Didaktisk opmærksomhed - kollegial refleksion' udgivet fra Kognition og pædagogik. 

Konference, Arts, TDM, Uddannelse, Pædagogik, læring og filosofi
Tags: Gymnasieskolen, KLEO, klasseledelse, professionelle læringsfællesskaber, ungdomsuddannelser