Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VIDEO: Hvordan kan du som underviser arbejde med digital faglighed og begrebet co-creation?

VIDEO: På den seneste workshop i forskningsprojektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling i gymnasieskolen (DiDaK) gik forskerteamet og de deltagende lærere i dybden med digital faglighed, herunder særligt begreberne co-creation, connectiveness og factfullness. I denne video forklarer forskningsleder Christian Dalsgaard, hvad co-creation er, og hvordan du som underviser kan bruge co-creation i din undervisningspraksis.

20.11.2018 | Pernille Ellehage

Foto: CUDiM

DiDaK-projektet sætter fokus på, hvordan digitale kompetencer indarbejdes i lærernes praksis med henblik på at bidrage til elevernes styrkede faglighed. De deltagende lærere og ledere udvikler og gennemfører sammen med forskerteamet en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af digitale kompetencer i fagene.

Fire gange i løbet af projektet samles alle lærere og ledere fra de fem deltagende skoler i projektet på workshops arrangeret af forskerteamet. Her diskuterer, reflekterer og justerer de på deres arbejde i projektet og samler op på, hvad projektet indtil videre viser.

På den fjerde og sidste workshop opfordrede forskerteamet de deltagende gymnasielærere og -ledere til at gå i dybden med det digitale som komplementær faglighed. DiDaK-projektet har nemlig vist, at lærerne fortolker det digitale på to forskellige måder. Enten anskues digitale medier som it-værktøjer eller som komplementær faglighed. Ifølge Christian Dalsgaard er det vigtigt, at undervisere kan skelne mellem, om de bruger digitale medier som et middel til at lære faget eller som en komplementær faglighed.

Workshoppens tre oplæg om digital faglighed lægger ikke op til konkrete løsninger, men til refleksioner over, hvordan digitale fagligheder som co-creation kan bruges i undervisningen. I nedenstående video, har vi sammenklippet de vigtigste pointer fra Christian Dalsgaards oplæg om co-creation:

Læs mere:

Workshop, Uddannelse
Tags: Undervisningsudvikling, Digitale medier, Gymnasieskolen, Gymnasielærer, Gymnasieleder, Digital dannelse, Digitale kompetencer, Digital faglighed, Komplementær faglighed, Co-creation, Video, Christian Dalsgaard