Sekretariat

Bente Jønshøj

Afdelingsleder
M
H bygn. 1483, 645
P +4587161951
P +4521551419

Opgaver

 • Daglig leder af sekretariatet 
 • Sekretær for centerlederen, centerledelsen og lokalt samarbejdsudvalg (LSU)
 • Personaleadministration
 • Persondataredaktør
 • Indkøb
 • Kontorfordeling

Opgaver

 • Administration af kurser og kursusbeviser
 • Undervisning/eksamen – Kandidatuddannelsen i IT-Didaktisk Design
 • Webshop og TYPO3
 • Lokalereservation
 • Assistance ved møder, seminar og konferencer

Opgaver

 • Projektledelse
 • Analyse
 • Udviklingsopgaver
 • Faglig sparring og støtte til forskningsprogramlederen og centerlederen