Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

E3U: Efteruddannelse i entreprenørskab del 1

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab udvikler lærere og underviseres kompetencer i entreprenøriel undervisning i både grundskolen, på gymnasiale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.


 Med en fælles efteruddannelse i entreprenørskab skabes sammenhæng og progression i elevernes og de studerendes uddannelse. På E3U arbejder vi med entreprenørskabsundervisning med udgangspunkt i de fire entreprenørielle dimensioner: 

 •  Personlig indstilling, omverdensrelation, handling & kreativitet.

Arbejdet tager udgangspunkt i deltagernes egen daglige praksis. På den måde rustes deltagerne til at inddrage entreprenørskab som både teoretisk begreb, som metode og som konkrete værktøjer i en uddannelseskontekst.

Det er en vigtig pointe på E3U, at man både kan undervise i, med og for entreprenørskab. Dermed er det ikke et vilkår, at man går på kompromis med fag-fagligheden, men snarere giver det mulighed for at tænke alle fagligheder på nye måder. 

     

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab udvikler lærere og underviseres kompetencer i entreprenøriel undervisning i både grundskolen, på gymnasiale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Med en fælles efteruddannelse i entreprenørskab skabes sammenhæng og progression i elevernes og de studerendes uddannelse. På E3U arbejder vi med entreprenørskabsundervisning med udgangspunkt i de fire entreprenørielle dimensioner: 

 •  Personlig indstilling, omverdensrelation, handling & kreativitet

Arbejdet tager udgangspunkt i deltagernes egen daglige praksis. På den måde rustes deltagerne til at inddrage entreprenørskab som både teoretisk begreb, som metode og som konkrete værktøjer i en uddannelseskontekst.

Det er en vigtig pointe på E3U, at man både kan undervise i, med og for entreprenørskab. Dermed er det ikke et vilkår, at man går på kompromis med fag-fagligheden, men snarere giver det mulighed for at tænke alle fagligheder på nye måder. 

     

Tilmelding og kursusinformation: Forår 2019

Kurset foregår fra d. 29. januar - 30. april 2019 og afholdes i Nobelparken, bygning 1483.

 • Seminar 1. den 29. januar 2019 kl. 10-17 til 30. januar 2019 kl. 9.00-15.00
 • Seminar 2. den 27. februar 2019 kl. 10-17
 • Seminar 3. den 28. marts 2019 kl. 10-17 
 • Seminar 4. den 29. april 2019 kl. 10-17 til 30. april 2019 kl. 9.00-15.00

Tilmeldingsfrist: 7/1-2019      

Tilmeld: Forår 2019

Skema til motiveret ansøgning

OBS! Når du har tilmeldt dig via knappen nedenfor, skal du udfylde og indsende E3U-skemaet før kursusstart til pgjermandsen@tdm.au.dk.
Du kan hente skemaet her.
             

Uddannelsens opbygning

Undervisningen forløber som fire seminarer hvorimellem deltagerne arbejder med et undervisningsforløb i deres egen praksis. E3U-forløbene fokuserer overordnet på fire kompetenceområder:

 • Entreprenørskabsunderviserens mindset og roller, refleksion over egen praksis samt samarbejde og forankring i organisationen.
 • Traditioner og begrundelser for entreprenørskabsundervisning. Entreprenørskabsundervisningens snitflader med samfundsforhold, fagfaglighed og dannelsesbegreber.
 • Entreprenørskabsdidaktik og –metode samt evalueringskompetencer
 • Metoder, teknikker og værktøjer (undervisningsressourcer), der skaber handling i praksis. 

I hele forløbet vil du arbejde med og i den samme arbejdsgruppe, som underviserne på uddannelsen sammensætter. Det betyder, at du som deltager får opbygget et netværk, der både rummer kolleger fra andre institutioner og mindst én kollega fra din egen institution. Det vil i hele den periode, uddannelsen varer, også være muligt at sparre med den underviser, der er knyttet til din arbejdsgruppe.

Den samlede forventede arbejdsbelastning vil være ca. 130 arbejdstimer fordelt på arbejde i og med egen praksis samt aktiv deltagelse på seminarerne. Der udstedes et kursusbevis for gennemført efteruddannelse.

Hvem kan deltage?

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab er for dig, der underviser

 • i grundskolen
 • på de gymnasiale ungdomsuddannelser
 • på de videregående uddannelser

Vi har også gode erfaringer med deltagere som fx læringskonsulenter fra kommuner, karrierevejledere på universiteterne og privatpraktiserende konsulenter samt undervisere på erhvervsuddannelserne.

Du deltager med en kollega

Et af kerneelementerne i E3U er en “buddy-ordning”. Derfor er det vigtigt, at I deltager mindst to personer fra samme institution. På den måde kan I i fællesskab arbejde med de fire kompetenceområder i jeres egen praksis. Buddyordningen skal bidrage til at øge læringsudbyttet og forankringen.

Hvis I kun kan afsætte ressourcer til én underviser, så tilmeld ham/hende alligevel - så forsøger vi at hjælpe med at finde en buddy i geografisk nærhed.

Hvem er underviserne?

På efteruddannelsen møder du dygtige undervisere fra AU og Generation Turbo, som alle arbejder praktisk med didaktik og entreprenørskab til hverdag på et eller flere niveauer i uddannelsessektoren.

De primære undervisere på uddannelsen er Sarah Robinson og Helle Meibom Færgemann fra CUDiM, Aarhus Universitet samt Julie Skaar fra Generation Turbo.

Pris for E3U Del 1

Pris: 9.900,00 (pris m/moms:12.375,00)
Prisen er eksklusiv transport og overnatning.
Prisen inkluderer materiale samt forplejning. 

Faglig kontaktperson

Administrativ kontaktperson

Deltagerne siger: