Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

E3U: Efteruddannelse i entreprenørskab del 2

E3U Del 2 er en top-op på E3U Del 1 og bygger videre på deltagernes entreprenørielle kompetencer med særligt fokus på organisation og forankring.

 

Dette forløb bygger ovenpå E3U‐forløbet og henvender sig til undervisere med nogen eller meget
erfaring med entreprenørskabsundervisning eller undervisning med entreprenørskab som metode.
Forløbet har til formål at understøtte deltagernes udvikling af en mere varieret, teoretisk funderet og
reflekteret undervisningspraksis. Yderligere sigter forløbet på at sætte deltagerne i stand til at inspirere
og sparre med kolleger, der er nye på entreprenørskabsfeltet. Sidst men ikke mindst tilegner deltagerne sig
kompetencer inden for forankring af entreprenørskabs‐ og innovationsundervisning på uddannelsesinstitutionerne. Gennem forløbet arbejdes der med føgende temaer:

 • Forskellige procesmodeller til entreprenørskabsundervisning – vi ser på forskelle og ligheder
  samt fordele og ulemper.
 • Progression i entreprenørskabsundervisningen, eksempelvis mellem forskellige niveauer i
  undervisningssektoren samt mellem obligatoriske og valgfrie forløb.
 • Feedback, bedømmelse og evaluering i forbindelse med entreprenørskabsundervisning: De særlige udfordringer på dette felt samt mulige løsninger.
 • Forskellige underviserpositioner og ‐roller i forbindelse med entreprenørskabsundervisning.
 • Forankring af undervisning i og med entreprenørskab på uddannelsesinstitutionen: Hvordan
  bliver kolleger interesserede i og i stand til at inddrage innovation og entreprenørskab i
  undervisningen?

Gennem forløbet arbejder deltagerne med at nyudvikle eller videreudvikle samt forankre eget
undervisningsrelateret projekt, så det giver værdi for hele uddannelsesinstitutionen. Projektet
rapporteres som fri skriftlig opgave.
E3U‐efteruddannelsens Del 2 er normeret til en arbejdsindsats på 130 timer svarende til ca. 5 ECTS.

    

E3U Del 2 er en top-op på E3U Del 1 og bygger videre på deltagernes entreprenørielle kompetencer med særligt fokus på organisation og forankring.

På E3U Del 2 arbejder deltagerne videre med deres undervisningsdesign fra Del 1 med særligt fokus på udfordringerne ved at forankre entreprenørskabsundervisning i en ekstern organisation. Følgende kompetenceområder er centrale:

 • Progression i entreprenørskabsundervisningen f.eks. mellem forskellige niveauer i undervisningssektoren samt ml. obligatoriske og valgfrie forløb
 • Feedback, bedømmelse og evaluering ifm. entreprenørskabsundervisning: De særlige udfordringer på dette felt samt mulige løsninger
 • Forskellige underviserpositioner og -roller i forbindelse med entreprenørskabsundervisning
 • Særlige foci i entreprenørskabsundervisningen som iværksætteri, bæredygtigt entreprenørskab og socialt entreprenørskab
 • Forankring af undervisning i og med entreprenørskab på uddannelsesinstitutionen: Hvordan bliver kolleger interesserede i og i stand til at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen?
 • Projektledelse i forbindelse med bevægelsen fra entreprenørielle pilotprojekter mod større forankringsprojekter

    

Hvem kan deltage?

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab er for dig der har gennemført E3U Del 1 og underviser

 • i grundskolen
 • på de gymnasiale ungdomsuddannelser
 • på de videregående uddannelser.

Derudover har vi gode erfaringer med deltagere, der eksempelvis er ansat som læringskonsulenter i kommuner, karrierevejledere på universiteterne og privatpraktiserende konsulenter samt undervisere på erhvervsuddannelserne.

Du deltager med en kollega

Et af kerneelementerne i E3U er en “buddy-ordning”. Derfor er det vigtigt, at I deltager mindst to personer fra samme institution. På den måde kan I i fællesskab arbejde med de fire kompetenceområder i jeres egen praksis. Buddyordningen skal bidrage til at øge læringsudbyttet og forankringen.

Hvis I kun kan afsætte ressourcer til én underviser, kan I alligevel tilmelde ham eller hende - så forsøger vi at hjælpe med at finde en buddy i geografisk nærhed.

Hvem er underviserne?

På efteruddannelsen møder du dygtige undervisere fra Aarhus Universitet og Generation Turbo, som alle arbejder praktisk med didaktik og entreprenørskab på et eller flere niveauer i uddannelsessektoren.

De primære undervisere på uddannelsen er Sarah Robinson og Helle Meibom Færgemann fra CUDiM, Aarhus Universitet, samt Julie Skaar fra Generation Turbo.