Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design

Nye mediers muligheder og udfordringer

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier varetager kandidatuddannelsen IT-didaktisk design. Her er er omdrejningspunktet, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring.

 

På kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design arbejder du med:

  • Tilrettelæggelse og design af undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på brug af it.

  • Anvendelse af forskellige it-værktøjer og -platforme i lærings- og undervisningssammenhænge både praktisk og teoretisk.

  • Teori om og analyse af teknologiens læringspotentiale og indflydelse på didaktik, læring og undervisning.

Online undervisning og heldagsseminarer

En stor del af uddannelsen i IT-didaktisk design foregår som online undervisning, både faglige oplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og som vejlednings- og feedbacksessioner. Online undervisningen kombineres med 2-3 heldagsseminarer i løbet af et semester. På uddannelsen afprøves nye undervisningsformer i praksis med stort fokus på bl.a. webinar-formatet og andre digitale samarbejdsværktøjer, og der lægges stor vægt på kollaboration og vidensdeling mellem de studerende.