Afsluttede udviklingsprojekter

TURBO II: tekstlæsning med udbytte

Projektet sigter mod at løfte de studerendes akademiske læsefærdigheder og dermed også deres studiekvalitet. Projektet er et samarbejde mellem IKK og CUDiM.

Fremmedsprog i gymnasiet:
Innovation, didaktik og digitale medier

Samarbejdsprojekt der skal skærpe de unges interesse for sprog gennem brug af innovative undervisningsformer, herunder digitale medier.

Peer feedback i gymnasiet

Undersøgelse af, om det er muligt at lave en version af Tekstfeedbackspillet, der kan styrke studiekompetencen hos gymnasieelever.

European action on disability within higher education 

EU-projekt om inklusion af studerende med specifikke studiemæssige vanskeligheder på de videregående uddannelser.

Logo

The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University

An Erasmus Academic Network (2012-15) aimed at improving the quality and sustainability of teaching and learning in multilingual and multicultural learning spaces.

Øget fleksibilitet i masterforløb

Projektet udvikler online kursusformater for fleksible masterforløb under It-vest.

Alle afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter

 1. Internationalisering af uddannelserne: Udfordringer for universiteternes undervisere

  Cozart, S. M., Lauridsen, K. M. & Wilken, L.

  01/06/201030/06/2012

  Projekt

 2. Didaktik og Idiosynkrasi. En undersøgelse af vejledningssamtalen på universitetet med fokus på forholdet mellem personligt og fagligt indhold

  Smedegaard Ernst Bengtsen, S.

  01/06/200929/06/2012

  Projekt

 3. Anerkendende klasserumledelse undersøgt gennem kollegial supervision

  Bager, L. T.

  30/08/201107/02/2012

  Projekt

 4. Hvordan foregår ph.d.-vejledningen ifølge de studerende?

  Wichmann-Hansen, G., Mulvany, M., Thim, T., Angel, S. & Maniecki, M. B.

  01/09/201001/02/2012

  Projekt

 5. Collegial Supervision

  Bager, L. T.

  30/04/201031/01/2012

  Projekt

 6. Studiekompetence og progression

  Bager, L. T. & Holst, M.

  30/10/201131/05/2012

  Projekt

 7. Aktiv inddragelse af studiegrupper i undervisningen

  Bager, L. T. & Bøggild, J.

  31/08/201131/01/2012

  Projekt

 8. Pilotprojekt Undervisermetro

  Bager, L. T., Rienecker, L. & Jørgensen, P. S.

  01/10/201131/01/2012

  Projekt

 9. Webbaseret guide til internationale studerende angående korrekt kildehåndtering - SMU-projekt 2011

  Albrechtsen, C., Bay, G. & Pedersen, A.

  01/09/201131/12/2011

  Projekt

 10. Udbygning af den engelske Study Metro - SMU-projekt 2011

  Pedersen, A. & Albrechtsen, C.

  01/10/201131/12/2011

  Projekt