Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

European Action on Disability within Higher Education

EU-projekt om inklusion af studerende med specifikke studiemæssige vanskeligheder på de videregående uddannelser.

Formål

Overordnet sigter projektet mod at skabe en større grad af inklusion af studerende med specifikke studiemæssige vanskeligheder på de videregående uddannelser for dermed at leve op til idealet om lige adgang til uddannelse for alle.

Projektbeskrivelse

Aarhus Universitet er sammen med fem andre europæiske universiteter partner i projektet. Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse, hvor studerende med særlige behov inviteres til at dele ud af deres erfaringer. Desuden laves der kvalitative interviews med medarbejdere fra universitetet, der har kontakt til de studerende.

Den empiri, der bliver indsamlet, skal skabe grundlag for en erfaringsudveksling med de andre partneruniversiteter, hvor gode løsninger og praksisser på området er i fokus. Erfaringsudvekslingen forventes at skabe grundlag for udvikling af nye, konkrete tiltag og for et øget fokus på området generelt.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive tilgængelige på www.eadhe.eu

Deltagere

  • Aarhus Universitet
  • Bologna Universitet
  • Gent Universitet
  • Leipzig Universitet
  • Coimbra Universitet
  • Göteborg Universitet

Fra Aarhus Universitet står chefkonsulent Willy Aastrup og antropolog Mette Lind Kusk fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier for at gennemføre undersøgelsen.