Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øget fleksibilitet i masterforløb

Formål

Formålet med projektet er at udvikle kursusformater for fleksible masterforløb under It-vest. Projektet vil eksperimentere med og implementere digitale medier i masterundervisningen med henblik på at gøre det muligt for de studerende at følge undervisningen på forskellig vis, blandt andet ved at øge fleksibiliteten i forhold til en bedre udnyttelse af tid og sted for den studerende og at forbedre mulighederne for at følge undervisningen.

Især på masterfag eksisterer et behov for øget fleksibilitet. Da masterfag - for at minimere deltagernes tid væk fra deres arbejdsplads - ofte består af få heldagsseminarer, kan det være problematisk for deltagerne, hvis de udebliver fra blot enkelte af disse dage. Endnu en problemstilling ved de meget seminartunge masterforløb er, at deltagerne ofte er meget aktive lige op til og på seminarerne, mens aktiviteten kan falde i mellemperioderne. Derfor eksisterer der også et behov for at sprede deltagernes arbejdsindsats ud over hele forløbet.

Beskrivelse

Projektet arbejder med at udvikle fleksible masterforløb i følgende tre delprojekter:

  1. Online aktiviteter
  2. Undervisning pr. distance
  3. Digitale undervisningsmaterialer

I projektet indgår følgende fire It-vest-fagpakker:

  • Vidensdeling, it og organisation (E14 + F16)
  • Digital kommunikation (F15)
  • Computerspil (E15)
  • Webkommunikation og sociale medier (E15)

Delprojekt 1: Online aktiviteter

Et af målene med projektet er at øge online aktiviteter på masterfag og samtidig nedsætte behovet for fysisk fremmøde til seminarer. Perspektivet er at transformere fagpakker eller enkeltfag til rene online forløb, og projektet vil undersøge mulighederne for dette. I projektet udvikles formater for forskellige typer af online aktiviteter. Projektet arbejder især med at forøge studieintensiteten mellem seminarerne ved hjælp af vidensdeling, dialog og samarbejde mellem deltagerne og ved at udvikle metoder og teknikker til løbende feedback og vejledning fra underviseren.

Delprojekt 2: Undervisning pr. distance

Målet med denne del af projektet er at gøre face-to-face-undervisning tilgængelig pr. distance ved hjælp af optagelser. Optagelserne har til hensigt at kompensere for manglende fremmøde og kan potentielt erstatte det i visse tilfælde. Derudover vil optagelser være en fordel op til eksamener, da det giver deltagerne mulighed for at gense undervisningen. Projektet afprøver en række scenarier for optagelser af kursusgange blandt andet med (live) streaming og automatisk arkivering.

Delprojekt 3: Digitale undervisningsmaterialer

Målet med denne del af projektet er at eksperimentere med forskellige typer af digitale undervisningsmaterialer. De udviklede materialer skal fx anvendes som erstatning for eller supplement til face-to-face-forelæsninger og anvendes i tilknytning til online aktiviteter.

Projektet vil udarbejde materialer, der ikke blot er rå optagelser af eksempelvis forelæsninger. I projektet vil der blive eksperimenteret med forskellige redigerede formater, fx i form af screencasts, videoer, podcast, forkortede forelæsninger etc.

Projektet er finansieret af It-vest.