Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Understøttelse af peer feedback i gymnasiet ved hjælp af ”Tekstfeedback – et processpil"

Baggrund

Efter gymnasiereformen (2005) er der kommet større fokus på skriftlighed og skriveproces i de gymnasiale uddannelser. Samtidig skal der tænkes mere i overgange mellem uddannelsesniveauer, og i gymnasiet skal der arbejdes aktivt med studiekompetencer for at forberede eleverne til deres videre studier.

Projektbeskrivelse

Projektet beskæftiger sig med peer feedback og har til formål at undersøge, om det er muligt at lave en version af Tekstfeedbackspillet, der kan anvendes direkte i undervisningen i gymnasiet og på den måde kan være med til at styrke studiekompetencen hos gymnasieelever og ruste dem til de arbejdsformer, de vil møde på universitetet.

I projektet undersøges følgende:

  • Hvordan kan Tekstfeedbackspillet inddrages i danskundervisningen, så eleverne opnår større indsigt i og bliver i stand til at reflektere over egen skriveproces, bliver bevidste om kriterierne for tekster og bliver bedre til at skrive gennem peer feedback?
  • Hvordan understøttes læreren bedst muligt i at arbejde med Tekstfeedbackspillet som metode til at understøtte peer feedback?

I projektperioden indsamles erfaringer fra Silkeborg Gymnasium og Virum Gymnasium og fra workshops afholdt i forbindelse med Akademiet for talentfulde unge.

Deltagere

Fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Gymnasielærere:

  • Mads Lund Jensen (en af spillets udviklere), Silkeborg Gymnasium
  • Trine Juul, Virum Gymnasium