Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TURBO II: tekstlæsning med udbytte

Projektet sigter mod at løfte de studerendes akademiske læsefærdigheder og dermed også deres studiekvalitet.

Baggrund

Læsning af større sammenhængende tekster er en implicit færdighed, som vi umiddelbart antager, at de studerende har med sig fra deres ungdomsuddannelser. I praksis viser det sig dog, at en del af de studerende ikke har færdighederne til at kunne læse tilstrækkeligt aktivt, varieret og reflekteret til, at de efterfølgende kan arbejde med teksterne på det faglige niveau, der kræves på en bacheloruddannelse i et sprogfag.

Det skyldes ikke et manglende fagligt niveau eller deciderede læsevanskeligheder, derimod er hovedårsagen, at mange af de studerende ikke er klar over, hvordan man aktivt kan anvende forskellige læse- og notatstrategier og dermed kan gøre sin læsning mere bevidst, præcis og reflekteret på det niveau det forventes på BA-niveau. Gennem erhvervelse af læseteknikker og -strategier kan den studerende imidlertid styrke sig selv og sin studiekvalitet. Projektet er tænkt som et tiltag hertil.

Læringsmål for forløbet

Projektets mål er at gøre de studerende i stand til at reflektere over deres egen studielæsning og aktivt at kunne vælge (og videreudvikle på) læse- og notatstrategier efter den aktuelle tekst og det konkrete læseformål.

Når de studerende har været igennem forløbet, skal de kunne:

  • identificere og vurdere deres nuværende læsevaner
  • forstå læseprocesser
  • vurdere, udvælge og anvende forskellige læsestrategier og teknikker på konkrete fagtekster på baggrund af genre og formål
  • vurdere, udvælge og anvende forskellige notatteknikker ud fra konkrete formål
  • træffe kvalificerede valg i forhold til brug af forskellige medier ved læsning
  • træffe kvalificerede valg i forhold til brug af forskellige læseteknologier.

Program efterår 2015

  • 3 fælles workshops à 2 timer, som afholdes af læseunderviser med fokus på læse- og notatstrategier for alle sprogstuderende på de tilknyttede fag i september-oktober E2015.
  • 3 workshops à 2 timer, som afholdes af instruktorer ansat af Institut for Kommunikation og Kultur mhp. at styrke de studerendes kompetencer i at læse faglige tekster i september-oktober E2015.
  • Inddragelse af og bidrag fra de faglige undervisere i form af teksteksempler og perspektiver.

Deltagere

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Kommunikation og Kultur og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.

Deltagere fra Institut for Kommunikation og Kultur

Name Job title Email Phone Building
Doubinsky, Sebastien Lektor frasb@cc.au.dk +4587162618 1481, 657
Gorbahn, Katja Lektor katja.gorbahn@cc.au.dk +4587162706 1481, 542
Halse, Sven Lektor emeritus sven@cc.au.dk +4529438469
Mellerup, Susana Ester Studieadjunkt slksem@cc.au.dk +4587162606 1481, 646
Pierucci, Giulia Videnskabelig assistent romgip@cc.au.dk +4587162681 1481, 633

Deltagere fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Name Job title Email Phone Building
Cozart, Stacey Marie Chefkonsulent smc@tdm.au.dk +4587162938 1483, 620
Lauridsen, Lene Louise Ph.d.-studerende lenla@cc.au.dk +4529454081 1485, 618

Kontakt

Lene Louise Lauridsen

Ph.d.-studerende
M
H 1485, 618
P +4529454081

Periode

  • September og oktober 2015