Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Formål

AU Educate er en digital ressource til universitetsundervisere. Ressourcen har til formål at inspirere til at udvikle undervisningen på universitetet, og den sætter fokus på, at undervisningsudvikling ikke kun handler om underviserens didaktiske kompetencer. Det handler også om orientering mod de studerendes studiekompetencer, som kan indtænkes i planlægningen af undervisningen.

AU Educate har til hensigt at give universitetets undervisere inspiration og konkrete forslag til at inddrage forskellige aktiviteter i deres undervisning og træffe aktive didaktiske valg, der kan understøtte de studerendes faglige udbytte.

Baggrund

AU Educate blev etableret i 2011 som en del af Aarhus Universitets afsatte midler til forbedring af studiemiljøet. Ressourcen er tidligere blevet kaldt Undervisermetroen men skiftede navn i forbindelse med, at den blev redesignet i efteråret 2016 under redaktionen af Anders Hjortskov Larsen, Pernille Risør Elving, Pernille Ellehage og Preben Olund Kirkegaard.

Tidligere har AU Educate primært bestået af praksiseksempler fra undervisere på Arts, men med omstruktureringen blev der udarbejdet indhold omkring universitetspædagogiske temaer, herunder med forslag til videre læsning samt forslag til undervisningsaktiviteter formidlet som konkrete værktøjer. Værktøjerne er små manualer og beskrivelser af aktiviteter, som underviserne kan implementere direkte i deres undervisning eller tilpasse efter behov. Derudover er der efter omstruktureringen blevet udviklet formatet Forløb: Takeaway Teaching til undervisere, der ønsker at styrke de studerendes kompetencer med et specifikt fokus gennem deres undervisningsforløb. Formatet er opbygget som konkrete forløb, der kan integreres i eller tilpasses efter den faglige undervisning.

Ressourcen udvikles og tilpasse løbende af en fast redaktion i samarbejde med en projektgruppe til faglig sparring og kvalitetssikring. Det betyder, at der løbende tilføjes nye fokuspunkter til projektet, eksempelvis temaer om karriererelevans i samarbejde med Arts Karriere eller indhold om brug af it i undervisningen i forbindelse med EDU-it satsningen på Aarhus Universitet

AU Educate er parallel til ressourcen AU Studypedia, som understøtter arbejdet med og udvikling af studerendes studiekompetencer og -strategier.