Takeaway Teaching

Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier

Takeaway Teaching er et nyt undervisningsformat, der sætter fokus på studiestrategier. De forskellige temaer i formatet rummer aktiviteter, der via Blackboard nemt kan integreres i undervisningen. Takeaway Teaching er inspirationsmateriale til undervisere, der gerne vil styrke de studerendes studiekompetencer for derigennem at styrke deres tilegnelse af det faglige indhold i undervisningen.