Litteratursøgning

Tre Takeaway Teaching-temaer om litteratursøgning og referencehåndtering

Litteratursøgning

I dette tema er der udviklet 3 undertemaer, der supplerer hinanden, men som også kan bruges hver for sig.

De 3 undertemaer er:

1.       Inspirationssøgning – litteratursøgning før din problemformulering

2.       Systematisk søgning – litteratursøgning efter din problemformulering

3.       Referencehåndtering - EndNote

Formålet med inspirationssøgning er at præsentere de studerende for, hvordan man gennem litteratursøgning kan blive inspireret til valg af emne og problemformulering i forbindelse med en akademisk opgave.

Formålet med systematisk søgning er at præsentere de studerende for, hvordan man gennem systematisk litteratursøgning kan finde relevant litteratur til ens opgave.

Begge undertemaer er bygget op omkring en på forhånd emnebestemt søgestrategi, hvor de studerende først afprøver den valgte søgestrategi på de udvalgte ord og begreber, for derefter at afprøve strategien på selvvalgte emner eller søgeord.

Formålet med referencehåndtering er at introducere de studerende til, hvordan de sætter EndNote op og kommer i gang med at anvende programmet, så de nemt kan håndtere deres referencer rigtigt i deres opgaver.

Udviklet af Søren Elle, bibliotekar ved AU Library