Mundtlig akademisk fremstilling

Et Takeaway Teaching-tema der træner studerende i at forberede og fremføre mundtlige oplæg

Mundtlig akademisk fremstilling

Formålet med temaet Mundtlig akademisk fremstilling er via aktiviteter at give studerende instruktion og træning i at arbejde med mundtlige oplæg. Aktiviteterne fokuserer både på forberedelse og fremførelse. Studerende lærer at bruge retoriske begreber om det mundtlige, og de lærer, hvad der skal til for at mundtlig fremstilling kan blive vellykket.

Temaet er bygget op omkring tre elementer:

1) Begreber om det mundtlige.

2) Forbered den mundtlige fremstilling, fremfør og få feedback.

3) Retorikkens forarbejdningsfaser.

Udviklet af Stine Heger (cand.mag. i retorik og dansk) og Helle Hvass (cand.mag. i retorik og fransk), CUDiM