EFTERUDDANNELSE I ENTREPRENØRSKAB

E3U-efteruddannelserne i entreprenørskab ruster lærere og undervisere til at bruge entreprenørskab med udgangspunkt i deres undervisningspraksis.

E3U-efteruddannelse udbydes både som Del 1 og Del 2.

Del 1 kan gennemføres enten som et selvstændigt 3-måneders forløb bestående af 3 seminarer og som et enkeltfag på masteruddannelsen i IKT og Læring på AAU (mere information om masterfaget følger).

Del 2 forudsætter at man har gennemført del I og fået godkendt den afsluttende prototype. På Del 2 arbejdes de videre med at udvikle og forankre egne entreprenørielle undervisningsforløb. Endvidere vil der være fokus på feedback, progression og projektledelse af større entreprenørielle undervisningsforløb.

Både Del 1 og Del 2 svarer til en arbejdsindsats som et 5 ECTS-forløb.

Læs mere og tilmeld dig:

Om E3U-efteruddannelserne

På E3U-efteruddannelserne arbejder vi ud fra følgende definition af entreprenørskab:

”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi der skabes kan være af økonomisk, social eller kulturel art.”
(Fonden for Entreprenørskab, 2011).

Vi arbejder med entreprenørskabsundervisning med udgangspunkt i de fire entreprenørielle dimensioner:

  • Personlig indstilling
  • Omverdensrelation
  • Handling
  • Kreativitet

Arbejdet tager udgangspunkt i deltagernes egen daglige praksis. På denne måde rustes deltagerne til at bruge entreprenørskab som udgangspunkt i en uddannelseskontekst.

                

     

"Vi arbejder med innovation og entreprenørskab på flere niveauer, men vil gerne understøtte lærernes kompetenceudvikling med henblik på at udbrede det til hele skolens virkefelt. Denne satsning er vigtig for os, fordi vi opfatter entreprenørskab som et væsentlig element i elevernes dannelse og læring."

Rektor Carsten Gade, Marie Kruses Gymnasium