EFTERUDDANNELSE I

ENTREPRENØRSKAB FOR

LÆRERE OG UNDERVISERE

E3U-efteruddannelsen i entreprenør­skab udvikler læreres og under­viseres kompetencer i entreprenør­skabs­undervisning på alle niveauer i uddannelses­sektoren. Med en fælles uddannelse for undervisere i grund­skolen, gymnasiale ungdoms­uddannelser og videregående uddannelser skabes sammen­hæng og progression i elevernes og de studerendes entreprenør­skabs­undervisning.

Information - forår 2017

Efteruddannelsen i Entreprenørskab 2017 foregår på Sandbjerg Gods i nærheden af Sønderborg, hvor der er mulighed for at arbejde i inspirerende omgivelser. Det er muligt at flyve fra Kastrup til Sønderborg på 35 minutter.

 • Seminar 1: Start 1. februar 2017 kl. 16, slut 2. februar 2017 kl. 15
 • Seminar 2: Start 27. februar 2017 kl. 16, slut 28. februar kl. 15
 • Seminar 3: 15. marts 2017 kl. 9.30-16.30
 • Seminar 4: Start 30. marts 2017 kl.16, slut 31. marts 2017 kl. 15

Prisen for efteruddannelsen er 6.500 kr. inkl. moms, kursusmateriale, overnatning og forplejning, ekskl. evt. transport. Prisen vil blive reguleret, når udviklingsstøtten fra Oticon Fonden ophører.

På E3U-efteruddannelsen arbejder vi ud fra følgende definition af entreprenørskab:

”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi der skabes kan være af økonomisk, social eller kulturel art.”
(Fonden for Entreprenørskab 2011).

Vi arbejder med entreprenørskabsundervisning med udgangspunkt i de fire entreprenørielle dimensioner (Fonden for Entreprenørskab, 2015):

 • Personlig indstilling
 • Omverdensrelation
 • Handling
 • Kreativitet

Arbejdet tager udgangspunkt i deltagernes egen daglige praksis. Denne praksis udvikles i samarbejde med kolleger, der bliver ”et ekstra sæt øjne og ører” på hinandens praksis og udviklingen heraf.

 

Om uddannelsen

Hvem kan deltage?

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab er for dem, der underviser:

 • i grundskolen
 • på de gymnasiale ungdomsuddannelser
 • på de videregående uddannelser

Det vigtigt, at der deltager mindst to fra samme institution, så man i fællesskab kan arbejde med de fire entreprenørielle dimensioner i sin egen praksis.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Undervisningen forløber som fire seminarer hvorimellem deltagerne arbejder med deres egen praksis. E3U-forløbene fokuserer overordnet på 4 kompetenceområder:

 • Entreprenørskabsunderviserens mindset og roller, refleksion over egen praksis samt samarbejde og forankring i organisationen.
 • Traditioner og begrundelser for entreprenørskabsundervisning. Entreprenørskabsundervisningens snitflader med samfundsforhold, fagfaglighed og dannelsesbegreber.
 • Entreprenørskabsdidaktik og –metode samt evalueringskompetencer
 • Metoder, teknikker og værktøjer (undervisningsressourcer), der skaber handling i praksis.
Efteruddannelsen i entreprenørskab udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Fonden for Entreprenørskab, VIA University College, tortzen.bager og CIEC, og er støttet af og Oticon Fonden.