EFTERUDDANNELSE I

ENTREPRENØRSKAB FOR

LÆRERE OG UNDERVISERE

E3U-efteruddannelsen i entreprenør­skab udvikler læreres og under­viseres kompetencer i entreprenør­skabs­undervisning på alle niveauer i uddannelses­sektoren. Med en fælles uddannelse for undervisere i grund­skolen, gymnasiale ungdoms­uddannelser og videregående uddannelser skabes sammen­hæng og progression i elevernes og de studerendes entreprenør­skabs­undervisning.

På E3U-efteruddannelsen arbejder vi ud fra følgende definition af entreprenørskab:

”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi der skabes kan være af økonomisk, social eller kulturel art.”
(Fonden for Entreprenørskab 2011).

Vi arbejder med entreprenørskabsundervisning med udgangspunkt i de fire entreprenørielle dimensioner (Fonden for Entreprenørskab, 2015):

 • Personlig indstilling
 • Omverdensrelation
 • Handling
 • Kreativitet

Arbejdet tager udgangspunkt i deltagernes egen daglige praksis. Denne praksis udvikles i samarbejde med kolleger, der bliver ”et ekstra sæt øjne og ører” på hinandens praksis og udviklingen heraf.

 

Om uddannelsen

Hvem kan deltage?

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab er for dem, der underviser:

 • i grundskolen
 • på de gymnasiale ungdomsuddannelser
 • på de videregående uddannelser

Det vigtigt, at der deltager mindst to fra samme institution, så man i fællesskab kan arbejde med de fire entreprenørielle dimensioner i sin egen praksis.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Undervisningen forløber som fire seminarer hvorimellem deltagerne arbejder med deres egen praksis. E3U-forløbene fokuserer overordnet på 4 kompetenceområder:

 • Entreprenørskabsunderviserens mindset og roller, refleksion over egen praksis samt samarbejde og forankring i organisationen.
 • Traditioner og begrundelser for entreprenørskabsundervisning. Entreprenørskabsundervisningens snitflader med samfundsforhold, fagfaglighed og dannelsesbegreber.
 • Entreprenørskabsdidaktik og –metode samt evalueringskompetencer
 • Metoder, teknikker og værktøjer (undervisningsressourcer), der skaber handling i praksis.
Efteruddannelsen i entreprenørskab udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Fonden for Entreprenørskab, VIA University College, tortzen.bager og CIEC, og er støttet af og Oticon Fonden.