E3U-Top-op, Del 2

Dette forløb bygger ovenpå E3U-forløbet og fokuserer på følgende kompetenceområder:

 • Progression i entreprenørskabsundervisningen f.eks. mellem forskellige niveauer i undervisningssektoren samt ml. obligatoriske og valgfrie forløb
 • Feedback, bedømmelse og evaluering ifm. entreprenørskabsundervisning: De særlige udfordringer på dette felt samt mulige løsninger
 • Forskellige underviserpositioner og -roller i forbindelse med entreprenørskabsundervisning
 • Særlige foci i entreprenørskabsundervisningen som iværksætteri, bæredygtigt entreprenørskab og socialt entreprenørskab
 • Forankring af undervisning i og med entreprenørskab på uddannelsesinstitutionen: Hvordan bliver kolleger interesserede i og i stand til at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen?
 • Projektledelse i forbindelse med bevægelsen fra entreprenørielle pilotprojekter mod større forankringsprojekter

I gennem forløbet arbejder deltagerne med at videreudvikle og forankre eget undervisningsrelaterede projekt, så det giver værdi for hele uddannelsesinstitutionen. Projektet afrapporteres som fri skriftlig opgave.

E3U-efteruddannelsens Del II er normeret til en arbejdsindsats på 130 timer svarende til ca. 5 ECTS

Uddannelsens opbygning

Undervisningen forløber som tre seminarer hvorimellem deltagerne arbejder med deres egen praksis. E3U-forløbene fokuserer overordnet på fire kompetenceområder:

 • Entreprenørskabsunderviserens mindset og roller, refleksion over egen praksis samt samarbejde og forankring i organisationen.
 • Traditioner og begrundelser for entreprenørskabsundervisning. Entreprenørskabsundervisningens snitflader med samfundsforhold, fagfaglighed og dannelsesbegreber.
 • Entreprenørskabsdidaktik og –metode samt evalueringskompetencer
 • Metoder, teknikker og værktøjer (undervisningsressourcer), der skaber handling i praksis. 

    

I hele forløbet vil du arbejde med og i det samme cluster, som underviserne på uddannelsen sammensætter. Det betyder, at du som deltager får opbygget et netværk, der både rummer kolleger fra andre institutioner og mindst én kollega fra din egen institution. Det vil i hele den periode, uddannelsen varer, også være muligt at sparre med den underviser, der er knyttet til dit cluster.

Den samlede forventede arbejdsbelastning vil være ca. 130 arbejdstimer fordelt på arbejde i og med egen praksis samt aktiv deltagelse på seminarerne. Der udstedes et kursusbevis for gennemført efteruddannelse.

Hvem kan deltage?

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab er for dig, der underviser

 • i grundskolen
 • på de gymnasiale ungdomsuddannelser
 • på de videregående uddannelser

Vi har også erfaringer med deltagere som fx læringskonsulenter fra kommuner, karrierevejledere på universiteterne og privatpraktiserende konsulenter samt undervisere på erhvervsuddannelserne.

 

Du deltager med en kollega

Efteruddannelsen har en “buddy-ordning”, derfor er det vigtigt, at I deltager mindst to personer fra samme institution. På den måde kan I i fællesskab arbejde med de fire entreprenørielle dimensioner i jeres egen praksis. Buddyordningen skal bidrage til at øge læringsudbyttet og forankringen.

Hvis I kun kan afsætte ressourcer til én underviser, kan Fonden for Entreprenørskab hjælpe med at finde en buddy fra nærområdet.

Hvem er underviserne?

På efteruddannelsen møder du dygtige undervisere fra AU og CIEC, som alle arbejder praktisk med didaktik og entreprenørskab på et eller flere niveauer i uddannelsessektoren.

De primære undervisere på uddannelsen er Sarah Robinson og Helle Meibom Færgemann fra CUDiM, Aarhus Universitet samt Julie Skaar fra Generation Turbo.

Prisen for E3U-Top-op kurset er:

8.900,- + moms (pris m/moms: 11.125,-)

Prisen inkluderer materiale samt forplejning.
Prisen er eksklusiv transport og overnatning.

   

Faglig kontaktperson

Administrativ kontaktperson