Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser for lærere ved de gymnasiale uddannelser

Aarhus Universitet udbyder en række efteruddannelseskurser målrettet lærere på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Kurserne afholdes på Aarhus Universitet, men de udbydes også som skolebaserede kurser og som skræddersyede forløb.

Den gode SRP-vejledning

 • Den gode SRP-vejledning
  Få redskaber til at idégenerere og designe studieretningsprojekter sammen med dine elever og bliv klogere på den gode vejledningssamtale.
  Skolebaseret kursus på 2 hele dage med en mellemliggende periode. Det udbydes til en gruppe af lærere (min. 10), der arbejder sammen om SRP-opgaver på tværs af fag.

Didaktisk refleksion i professionelle læringsfællesskaber

 • Didaktisk refleksion i professionelle læringsfællesskaber
  På dette kursus får du indsigt i, hvordan den tavse dimension i lærergerningen kan tydeliggøres og inspiration til at undersøge egne og kollegaers handlinger og begrundelser i forhold til udøvelsen af klasseledelse og valget af undervisningsmetoder. Du får mulighed for at afprøve, vurdere og analysere din praksis samt få inspiration til udviklingen af kollegial sparring.

Digitale opgave- og afleveringsformer

   
 • Digitale opgave- og afleveringsformer
  Lær hvordan du ved at inddrage digitale medieprodukter i undervisningen kan udvide elevernes udtryksformer og kreativitet. Kurset varer to dage og udbydes i seminarformat (på Aarhus Universitet), skoleformat og skræddersyet format.

Efterudd. til matematikvejleder på de gymnasiale uddannelser

 • Efteruddannelsen til matematikvejleder på de gymnasiale uddannelser

Efteruddannelse i entreprenørskab (E3U)

 

Entreprenørskabsundervisning - introduktion

 

E-TeMPO

Feedback og vejledning som vej til bedre elevopgaver

 • Feedback og vejledning som vej til bedre elevopgaver
  På dette skolebaserede kursus præsenteres deltagerne for de muligheder for læring, som feedback og vejledning indeholder - både i forbindelse med uformelle, faglige vejledningssamtaler og formaliseret vejledning.

It og læse- og skrivevanskeligheder

 • Kurser i it og læse- og skrivevanskeligheder

Klasseledelse

Læse/skriveteknologi i gymnasiet

 • Læse/skriveteknologi i gymnasiet
  Kursus om, hvordan vi som lærere og læsevejledere i gymnasiet kan understøtte og forbedre elevernes læsning og skrivning med brug af teknologi.

Originalsprog og religionsfaglighed

Sociale medier - forstyrrelser og potentialer

 • Sociale medier - forstyrrelser og potentialer
  Lær at benytte sociale medier som Facebook, Google Docs og YouTube i en læringssammenhæng.
  Kurset varer to dage og udbydes i seminarformat (på Aarhus Universitet), skoleformat og skræddersyet format.

Sprogværktøjer til sprogfagene i gymnasiet

 • Sprogværktøjer til sprogfagene i gymnasiet
  Lær at tænke sprogværktøjer på computere og tablets ind i din fremmedsprogsundervisning. Kurset tilbydes kun som skoleformat og skræddersyet format.

Undervisning i mundtlighed, mundtlighed i undervisningen

 • Undervisning i mundtlighed, mundtlighed i undervisningen
  Lær at gennemføre undervisning i mundtlig formidling med retorikkens metoder og få ideer til og konkrete erfaringer med undervisning i mundtlige oplæg og samtale.
  Skolebaseret kursus bestående af to dage med en mellemliggende periode.