Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den gode SRP-vejledning

Formål

Formålet med kurset er at give inspiration og konkrete ideer til nye måder at arbejde med SRP-vejledning.

Kurset er en mulighed for at udarbejde nye, fælles tiltag omkring SRP-vejledning blandt skolens lærere og for at diskutere, hvordan lærere og ledelse i fællesskab kan gribe den udvidede SRP-vejledning an på en måde, der er meningsfuld i forhold til skolens rammer, de forskellige faggrupper, den enkelte SRP-vejleder og i sidste ende eleverne.

På kurset vil der bl.a. være fokus på lærerens rolle som facilitator af skriveprocesser og som feedbackgiver undervejs i processen. Centrale emner vil være brugen af kollektiv vejledning og elev-til-elev-vejledning som en vej til læring og refleksion hos eleverne og mere fokuseret vejledning fra læreren.

Indhold

Kurset omhandler:

  • hvordan elever kan hjælpes til selvstændigt at finde emne, problemstilling, fokus osv. til deres opgaver, fx SRP, ud fra arbejde med heuristikker, argumentmodeller.
  • forslag til, hvordan lærerens tilstedeværelse under dele af skrivningen kan anvendes til understøttelse af strukturerede skriveprocesser med brug af fx skrivemål.
  • konkrete ideer til måder at anvende elev-til-elev feedback og kollektiv vejledning på.
  • anvendelse af del-produktkrav frem mod den endelige SRP. 

Målgruppe

Gymnasielærere, der skal vejlede SRP-opgaver.

Undervisningssted, omfang og form

Kurset foregår som et skolebaseret kursus, og nærmere aftaler træffes derfor med den enkelte skole.

Kurset udbydes til en gruppe af lærere (min. 10), der arbejder sammen om SRP-opgaver på tværs af fag. Da kurset lægger op til en fælles drøftelse af, hvordan SRP-vejledningen skal foregå fremadrettet på den enkelte skole, kan det dog med fordel arrangeres for alle en skoles lærere og (dele af) ledelsen i forbindelse med en pædagogisk dag eller lignende. 

Kurset foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og refleksion i grupper, og det endelige indhold tilrettelægges efter den enkelte skoles behov og tidligere arbejde med kursets emner.

Underviser

  • Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.

Pris

4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inkl. moms: 5.500,-).