Didaktisk refleksion i professionelle læringsfællesskaber

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Formål

Kurset er rettet mod undervisere på de alle landets gymnasiale uddannelser. 

Kurset giver underviserne de rette rammer og tid til at kunne udvikle didaktisk opmærksomhed - tid til at udvikle et fælles sprog og fælles optik på undervisningen. Dette kursus understøtter udviklingen af den kollegiale proces ved dels at give forskningsmæssige belæg og indsigt og dels ved at komme med konkrete bud på og øvelser til en sådan udvikling af didaktisk opmærksomhed i kollegialt læringsfællesskab. Øvelser man kan tage med hjem til lærergruppen på den uddannelse, man underviser på. 

Deltagerne på kurset får mulighed for at:

 • Få indsigt i hvorledes den tavse dimension i lærergerningen kan tydeliggøres
 • Få inspiration til at undersøge sine egne og kollegaers handlinger og begrundelser i forhold til udøvelsen af klasseledelse og valget af undervisningsmetoder
 • Afprøve og vurdere og analysere sin praksis på en ny måde
 • Få inspiration til hvorledes man kan give og modtage kollegial sparring

Indhold første kursus dag:

 • Teori og forskningsresultater om læreres tavse viden i praksis
 • Præsentation til metoder af egen og kollegaer undervisningspraksis: Observationsguide
 • Præsentation til metoder til udførelse af didaktiske argumentationsanalyser
 • Workshop med planlægning af deltagernes kommende mini-aktionsforskningsperiode

Mellemperioden: en aktionsforskningsperiode

 • Afprøvning af intervention i praksis
 • Erfaringsudveksling og/eller sparring og observation af kollega

Indhold anden kursus dag:

 • Udveksling af erfaringer
 • Justering og dialog om den aktuelle afprøvede praksis
 • Diskussion af fremadrettet praksis

Underviser:  

Adjunkt, ph.d. Lea Lund

 • Det er muligt at kontakte Lea Lund (lealund@tdm.au.dk) for en anden dato, såfremt man er en lærergruppe, som ikke kan den pågældende dato, hvor kurset udbydes.
 • Det er også muligt at rekvirere et forløb på den enkelte skole for lærerkollegiet eller mindre dele af lærerkollegiet.

Deltagere  

 • Minimum 8 - maksimum 45.
 • Det vil være en fordel, hvis det er muligt, at man er minimum to undervisere fra samme skole/uddannelse/modul/kursus således, at man har mulighed for at arbejde med de redskaber, der tilbydes på dette kursus.
 • I mellem de to kursusdage forventes det, at man foretager en afprøvning af elementerne fra første kursusgang og ved anden kursusgang erfaringsudveksler og korrigerer med henblik på videre undervisningspraksis.

Information

Pris

Seminarformat: 4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inkl. moms: 5.500,-).

Skoleformat og skræddersyet format: Pris efter aftale.

Læs om de 3 kursusformater

1. Seminarformat

Kursusforløbet består af 2 adskilte heldagsseminarer og en mellemperiode.

 • 2 dages kursus (begge dage kl. 10:00-15:00) afholdes den 16. januar 2017 og 20. februar 2017.
  Kurset afholdes på Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, bygning 5620. 
 • 4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inkl. moms: 5.500,-).

2. Skoleformat

Forløbet består af 2 adskilte seminarer afholdt på skolen med en mellemperiode. Forud for forløbet holdes et indledende møde med skolen.

Dette format retter sig også mod skolens ledelse.

3. Skræddersyet forløb

Kurset kan også rekvireres som et skræddersyet forløb, hvor lærere er i et samarbejde med forskere på Aarhus Universitet.