Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digitale opgave- og afleveringsformer

Formål

Formålet med kurset er:

 • At bevidstgøre deltagerne om muligheder og krav ved arbejdet med forskellige former for digitale medieprodukter i undervisningen.
 • At deltagerne i kursusforløbet indarbejder digital medieproduktion i egne undervisningsforløb, eksempelvis i form af nye opgave- og afleveringsformer.

Indhold

På kurset vil deltagerne:

 • stifte bekendtskab med en række digitale produktionsformer fx produktion af video, lyd, billeder og af hybrider og ikke-lineære “tekster”, herunder specifikke værktøjer til medieproduktion
 • reflektere over, hvordan der skabes faglig dybde i mediebrugen
 • arbejde med, hvordan digitale medieprodukter kan bidrage med nye måder at arbejde på og udvide elevernes udtryksformer og kreativitet
 • blive introduceret til, hvordan den mundtlige dimension kan spille en større rolle i fagene og i elevernes opgave- og afleveringsformer ved hjælp af digital medieproduktion
 • få indsigt i, hvordan eleverne via de digitale produkter kan deltage i debatter og faglige diskussioner i det offentlige rum.

Kurset fokuserer på både lærerens og elevernes rolle i produktionsprocessen.

Undervisningen baserer sig på cases, fx:

 • Lyd- og videoproduktion i sprogfag
 • Mediepræsentationer ved hjælp af YouTube eller ExplainEverything
 • Fælles projektarbejde
 • Hjemmesideproduktion
 • Billed-, lyd- og videoannotation

Målgruppe

Lærere fra de fire gymnasiale ungdomsuddannelser (hf, stx, hhx, htx).

Omfang og form

Kurset kan rekvireres i tre formater:

1. Seminarformat

Kursusforløbet består af 2 adskilte heldagsseminarer og en mellemperiode, hvor lærerne arbejder med indarbejdelse af digitale opgave- og afleveringsformer i undervisningen.

Tidspunkt, sted, pris og tilmelding for seminarformat 1:

 • Kurset er på 2 dage (begge dage kl. 10:00-16:30).
 • Sted: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C
 • Pris: 4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning. (Pris inkl. moms: 5.500,-).

2. Skoleformat

Forløbet består af 2 adskilte seminarer afholdt på skolen med en mellemperiode, hvor lærerne med input fra kursusarrangørerne arbejder med digitale opgave- og afleveringsformer i undervisningen. Forud for forløbet afholdes et indledende møde med skolen.

Dette kursus retter sig også mod skolens ledelse.

3. Skræddersyet forløb

Kurset kan også rekvireres som et skræddersyet forløb, hvor lærere i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet kan udvikle deres undervisning med brug af digitale opgave- og afleveringsformer.

Forudsætninger

Det er ikke en forudsætning, at deltagerne er eksperter i produktion af digitale medier, men de bør besidde basale it-kundskaber.

På kurset gives eksempler på brug af konkrete digitale værktøjer, men kurset giver ikke lærerne færdigheder i brug af disse.

Undervisere

 • Christian Dalsgaard, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet
 • Janus Holst Aaen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet
 • Francesco Caviglia, Institut for Kommunikation og Kultur, Arts, Aarhus Universitet

Kontaktperson

Pris

4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning (Pris inkl. moms: 5.500,-).