Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Feedback som vej til bedre elevopgaver

Formål

Formålet med kurset er at præsentere deltagerne for de muligheder for læring, som arbejdet med feedback og vejledning indeholder, og at give deltagerne ideer til og mulighed for erfaringsudveksling om feedbackforløb og vejledning, både i forbindelse med uformelle, faglige vejledningssamtaler og formaliseret vejledning fx ved SRP (studieretningprojekter).

Indhold

På kurset beskæftiger vi os med:

 • Forskellige feedbackformer og deres betydning for skriveprocessen
 • Hvordan formativ feedback på skriftligt arbejde kan styrke elevernes skrivekompetencer
 • Redskaber som fx Tekstfeedbackspillet og online feedback
 • Faglig vejledning
 • Den gode vejledningssamtale ud fra dialogiske parametre som tillid, anerkendelse og faglig nysgerrighed
 • Hvordan elever kan hjælpes til selvstændigt at finde emne, problemstilling, fokus osv. til deres opgaver, fx SRP, ud fra arbejde med heuristikker, argumentmodeller mm.

Centrale temaer:

 • Samspillet mellem lærerfeedback og elevfeedback
 • Feedbackstrategier, der understøtter læring
 • Faglig vejledning – fra frikvarter til SRP

I forbindelse med kurset arbejder deltagerne med problemstillinger fra deres egen undervisningspraksis og designer og afprøver et selvstændigt feedback- og vejledningsprojekt.

Målgruppe       

Lærere fra de fire gymnasiale ungdomsuddannelser (hf, stx, hhx, htx), som underviser i fag med tilknyttet elevtid.

Omfang

 • 2 hele seminardage (kl. 10-17) med ca. 2 måneders mellemrum.
 • Design og gennemførelse af et feedbackforløb og et vejledningsforløb i egen undervisning.
 • Online feedback på udkast til feedback- og vejledningsforløb fra meddeltagere.

Udbydes af: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C.

Forudsætninger

Deltagerne skal tage udgangspunkt i en problemstilling inden for hhv. feedback og vejledning, og de skal sende et eksempel på prosatekst skrevet af en elev inden for deres eget fag 14 dage før seminardag 1.

Desuden skal de være indstillede på at afsætte tid i deres undervisningsplan til et feedbackforløb og til at arbejde med en vejledningsmæssig problemstilling.

Undervisere

 • Søren S. E. Bengtsen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.
 • Helle Hvass, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.

Pris

 • Pris efter nærmere aftale.